Gå til sidens hovedinnhold

Renta ned 0,5 - og lover mer!

Norges Bank senker styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. Og i desember kommer enda ett kutt.

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 4,75 prosent med virkning fra 30. oktober 2008.

For to uker siden senket Norges bank renten fra 5,75 til 5,25 prosent. Dermed har renten blitt kuttet ett prosentpoeng, eller hele 17 prosent på kort tid. Og som om ikke dette er nok signaliserer sentralbanken ytterligere ett kutt på 0,25 prosentpoeng i desember. Det betyr i så fall en styringsrente på 4,50 prosent - en nedgang på 1,25 på to og en halv måned (22%)

I tillegg er langtidsutsiktene lystig lesning for nordmenn med boliglån. Sentralbanken spår at styringsrenten skal falle jevnlig til den når bunnen på 3,75 prosent i 2010.

Nettavisen hjelper deg:

GRATIS: Få minst 5000 kr billigere lån

NYHET: Vi finner rett megler til deg

KALKULATOR: Så mye kan du låne

REGN UT: Eie eller leie?

Kan takke finanskrisen
I en normalsituasjon vil Norges bank heve renten når kronen er svak og inflasjonen høy slik som nå. Men finanskrisen har snudd opp ned på det meste. Nå er hensynet til husholdninger og bedrifter viktigere.

- Det er nå uvanlig stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover. En samlet vurdering av utsiktene og risikoen tilsier at det er riktig å senke styringsrenten med 0,50 prosentenheter nå. Det er lagt vekt på å fremskynde nedgangen i styringsrenten, slik at utlånsrentene til husholdninger og bedrifter etter hvert kan bli redusert, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Forbigående svak krone og høy inflasjon
Inflasjonen har vært høyere enn Norges Bank trodde, og sentralbanken oppjusterer derfor anslagene. Men samtidig ser banken for seg at lønnsveksten avtar, produktiviteten øker og den underliggende prisveksten avtar raskere enn det man trodde for fire måneder siden.

Sentralbanken skriver at den svake kronen for en vesentlig del vil være midlertidig og har en sammenheng med uroen i finansmarkedene. Dermed legger ikke Gjedrem stor vekt på denne svekkelsen, som isolert sett ville talt for en renteøkning.

Norges Bank har også lagt vekt på utenlandske rentekutt, samt at man venter at pengemarkedsrenten vil fortsette å ligge unormalt høyt over styringsrenten. Begge deler taler for lav rente. Les mer på NA24 .

------------------------------------------------------------------------------------

Bakgrunn:
De fleste ekspertene Nettavisen snakket med før dagens rentemøte fikk altså rett i sine spådommer om at Norges Bank ville ta et nytt jafs på 0,5 prosentpoeng slik de gjorde på det ekstraordinære rentemøtet for snaue to uker siden.

DnB Nor var blant bankene som trodde styringsrenten skulle kuttes med 0,5 prosentpoeng før nyttår. Banekn var imidlertid usikker på hvor mye som skulle kuttes på dagens møte og hvor mye som kuttes på desembermøtet.

- Vi tror det kan være lurt å se an effekten av de redningspakkene som har kommet. I tillegg har kronen svekket seg mye, så Norges Bank vil nok se om dette vedvarer, sier seniorøkonom Bjørn-Erik Orskaug i DnB NOR til Nettavisen.

En svak norsk krone gjør det vanskeligere å sette renten ned, da det kan føre til en ytterligere svekkelse.

- Det at Riksbanken i Sverige senket renten mer enn ventet (0,5 prosentpoeng, red.anm.) og at det ligger an til kutt mange andre steder rundt om, gjør at vi nok likevel lander på at det blir rentekutt allerede onsdag, sier han.

Renten skal videre ned
Og Orskaug og DnB Nor tror renten uansett vil bli satt videre ned i 2009.

- Innen april tror vi styringsrenten er nede på 4 prosent, og om et års tid tror vi den er helt nede i 3,5 prosent sier han.

Det er både godt og dårlig nytt for norske låntagere. Godt nytt fordi lånene etter hvert kan bli billigere, men dårlig nytt fordi det betyr en fortsatt nedgang i økonomien med blant annet tapte arbeidsplasser og lave lønnsøkninger som konsekvens.

Kan ta tid før bankene følger etter
I tillegg er ikke Bjørn-Erik Orskaug sikker på når norske låntagere vil få glede av rentenedsettelsene.

- Grunnen til at Norges Bank vil sette ned renten fremover er for å motvirke de høye pengemarkedsrentene. Før det blir en bedring i lånemarkedet mellom bankene vil det ikke bli noen voldsom nedgang i boliglånsrentene, tror han.

Men på sikt er det ingen tvil om at også norske låntagere vil få glede av rentenedgangen.

- Vi tror pengemarkedet kommer til å stabilisere seg over nyttår, og da vil også bankene bli i bedre posisjon til å sette ned renten i takt med Norges Bank, mener Orskaug.

GRATIS: Få minst 5000 kr billigere lån

Kommentarer til denne saken