Gå til sidens hovedinnhold

Rentefesten blir bare enda bedre

Det du opplever nå er bare vorspielet. Se ekspertenes spådommer.

Norsk eksport har stupt, boligprisene faller og kredittmarkedene fungerer dårlig. Det har sendt Norge og verden inn i en lavkonjunktur vi sjelden har sett maken til.

Nå melder imidlertid Statistisk sentralbyrå (SSB) om at de ser lyset i tunnelen.

Men det kommer til å ta tid.

Ifølge SSBs rapport «Konjungturtendensene for Norge og utlandet» må norsk næringsliv og norske husholdninger fortsatt stramme inn livreima en stund til.

- Fallet i brutto nasjonalprodukt på fastlandsnorge forsterkes første halvår og vil ramme de fleste bransjer, spesielt eksport og investeringsorientert næringsliv. Unntaket er oljeleverandørene, sier forsker Torbjørn Eika ved SSB.

Konjunkturen kommer ikke til å snu før i 2011.

Høy rente? Bytt bank og spar minst 5000 kroner

Rentefest
Frem til da kan imidlertid de som klarer seg unna finanskrisen vente seg rentefest.

Styringsrenten til Norges Bank har allerede blitt satt ned med hele 3,25 prosentpoeng på fire måneder. Det har ført til en nedgang på 5 prosentpoeng på pengemarkedsrenten.

Utslaget på mitt og ditt huslån har vært et rentefall i bankenes utlånsrenter fra rundt 7,8 prosent til rundt 4,6 prosent.

Det kommer til å bli enda bedre.

- Vi legger til grunn at styringsrenta fram mot sommeren settes ytterligere ned med 0,5 prosentpoeng, og at bunnen i pengemarkedsrenten nås rundt årsskiftet på rundt 2 prosent. Gjennomsnittlig banklånsrente kan da komme ned under 4 prosent i 2010, sier Eika.

Etter bunnivå kommer renten gradvis til å gå noe opp i 2011 og 2012 som følge av bedre konjunkturforhold.

Boligprisene skal opp
Prisen på boliger er ett annet område som kan vente en kommende bedring. Etter et kontinuerlig fall siden andre kvartal i fjor, har også bygging av nye boliger falt jevnt og trutt.

Trenden med fallende boligpriser og nybygging kommer, ifølge SSB, til å fortsette til slutten av 2009 til tross for lavere renter. Prisnedgangen er ventet å stoppe på et prisfall på 20 prosent fra topp til bunn. Det betyr at prisene fortsatt skal falle rundt 10 prosent. Deretter er det ventet at det snur.

I 2010 mener statistikerne at boligmarkedet kommer til å ta seg opp igjen.

Man venter også et litt lavere forbruk i år enn i fjor.

Tiltakspakkene virker
Regjeringen har pøst på med virkemidler for å dempe virkningene av finanskrisen. Det til tross har ledigheten økt raskt siden august i fjor.

I mange bransjer venter man at sysselsettingen går ned i 2009. Fallet i sysselsettingen vil trolig bli særlig markert i industrien.

Også bygge- og anleggsnæringen vil måtte nedbemanne, men økt offentlig sysselsetting, blant annet gjennom statens tiltakspakker, demper nedgangen i samlet sysselsetting. I framskrivingene legger SSB til grunn redusert nettoinnvandring til Norge. Likevel øker ledigheten fra 2,6 prosent i 2008 til 4,7 prosent som årlige gjennomsnitt i 2010 og 2011.

Det tilsvarer 125 000 ledige personer.

- Vi antar ingen ytterligere finanspolitiske stimulanser i 2009, sier Eika.

Kommentarer til denne saken