I den nyeste korona-rapporten fra Folkehelseinstiuttet har de beregnet reproduksjonstallet i Norge, og for første gang er dette tallet nå under 0,5.

I den nyeste rapporten anslås tallet til å være 0,49 etter 20. april, ned fra 0,58 fra gårsdagens rapport.

Les også: Nye korona-tall for hele landet snur korona-situasjonen på hodet

Dette betyr at bare annenhver person som er smittet i Norge, fører smitten videre til andre. Jo lavere reproduksjonstallet er, jo raskere vil epidemien dø ut.

Er sikrere på tallet enn tidligere

FHI skriver at de har fått inn mer data de siste dagene, og at det nå er mindre usikkerhet rundt tallet enn tidligere. Det er likevel heftet usikkerhet ved beregningene, spesielt hvordan det vil slå ut på fremtidig utvikling.

I rapporten antar nå FHI at antall innlagte på sykehus vil kunne være godt under 20 innen utgangen av måneden.

Ifølge beregningene er det nå ikke lenger noen sannsynlighet for at det vil være behov for mer enn 1000 intensivplasser, og modellene viser at det bare er én prosent sannsynlighet for at man vil trenge mer enn 500.

Derimot viser modellene at det fra juli ikke vil være noen som trenger intensivbehandling i det hele tatt.

Legger frem oppmykningsplan i kveld

Regjeringen har sagt at de vil bruke de siste smittetallen fra Folkehelseinstituttet for å ta den endelige avgjørelsen om planen for videre åpning av samfunnet. Den avgjørelsen presenteres torsdag kl 18.

Det er blant annet ventet at hele grunnskolen vil åpnes neste uke.

Les også: Innvandrere utgjør stadig større andel av smittede i Norge: - Ikke tilfeldig