Resultatvarsel fra Blom

Elendigheten vil ingen ende ta for kart- og oppmålingsselskapet Blom. Nå kommer et nytt resultatvarsel

19.05.08 00:59

Blom har tapt store penger de siste årene, og nå varsles det en ny smell i fjerde kvartal.- Ved gjennomgang av pågående og avsluttede prosjekter i Blom ASAs datterselskap BlomInfo AS i København er det avdekket feil i rapporteringen som delvis daterer tilbake til forhold som skulle ha vært rapportert i 2001 og 2002, heter det fra selskapet.Totalt medfører dette, samt andre mindre forhold, at resultatet for Blom-konsernet, i forhold til rapportert resultat pr. tredje kvartal, blir svekket med i størrelsesorden 4 til 4,5 millioner kroner, ifølge meldingen.- Disse forhold påvirker i hovedsak ikke selskapets likviditet, men vil gi en vesentlig svekkelse av årsresultatet, heter det.Blom hadde pr. tredje kvartal et underskudd før skatt på 7,2 millioner kroner.Videre melder selskapet om en arbeidsrettssak.- I forbindelse med hovedforhandlinger i en arbeidsrettssak om oppsigelse av arbeidsforhold, som er berammet til 16.-18. desember 2003, er det fremsatt et betydelig økonomisk krav mot selskapet. Blom ASAs vurdering er at motparten ikke vil nå frem i sitt krav, heter det.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.