– Kampen for frihet på internett fortsetter med uforminsket engasjement, heter det i en pressemelding fra dataforeningen EFN og NUUG-leder Hans-Petter Fjeld.

Økokrim understreker at avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett kun betyr at saken sendes tilbake til tingretten på grunn av mangler ved kjennelsesgrunnene.

– Lagmannsrettens kjennelse innebærer at Follo tingrett på ny må behandle spørsmålet om blant annet beslaget i domenet popcorn-time.no skal opprettholdes. Straffesaken er fortsatt under etterforskning, uttaler førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim.

Strømmetjeneste

Økokrim tok i mars i fjor beslag i domenet popcorn-time.no, en side som har lagt til rette for en strømmetjeneste som gir brukerne tilgang til filmer og TV-serier. Økokrim mente domenet gjør materialet tilgjengelig uten samtykke fra rettighetshaverne, at dette krenker opphavsretten og at domenet utgjør en del av et globalt problem i stadig og rask utvikling.

Norwegian Unix User Group (NUUG) og Elektronisk Forpost Norge (EFN) sendte da en begjæring om rettslig prøving av beslaget. De anser saken som prinsipielt viktig og hevder at beslaget tester grensene for ytringsfriheten. Hvis beslaget blir opprettholdt, åpner dette for at politiet vil kunne beslaglegge domenenavn kun på mistanke, sa NUUG i en epost til NTB den gang.

Tingretten

NUUG og EFN fikk ikke medhold da saken var oppe i Follo tingrett. Lagmannsretten kritiserer tingretten for å ikke behandle sakene tilstrekkelig.

NUUG har som formål å stimulere til økt bruk av fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende systemer, mens EFN omtaler seg som en digital menneskerettighetsorganisasjon, som blant annet arbeider med juridiske rettigheter i IT-samfunnet. NUUG har rundt 300 medlemmer, mens EFN har rundt 535 medlemmer.

(©NTB)