I et svært tydelig brev fra Oslo tingrett til Den rettsmedisinske kommisjon (RMK) torsdag, krever dommer Arne Lyng et skriftlig svar på om RMK har anførsler eller innsigelser til rapporten som slår fast at Breivik ikke var psykotisk 22. juli. I intervjuer i mediene de siste dagene er det sådd usikkerhet om hvorvidt rapporten fra Agnar Aspaas og Terje Tørrissen egentlig er godkjent av RMK eller ikke.

Kommisjonens leder Tarjei Rygnestad har uttalt at de har ytterligere spørsmål til de to psykiaterne når rapporten skal legges fram i retten den siste uka av saken. I brevet fra retten påpekes det imidlertid at det vil være helt feil framgangsmåte.

- Kommisjonen skal gjøre retten oppmerksom på eventuelle «vesentlige mangler i erklæringene. Hva som fremkommer under bevisførselen i retten er ikke en del av kommisjonens vurderingsgrunnlag, skriver dommeren.

Forsvarer Geir Lippestad har reagert kraftig på kommisjonens uttalelser og framgangsmåte. I et uformelt møte med dommerne onsdag, fikk han deres støtte for sitt syn på saken. (©NTB)