Gå til sidens hovedinnhold

Rettsavgjørelse: Philip Manshaus tapte kampen om millionformuen

Siktet for drap og terror:

Retten mener det er klar risiko for at midlene han har forsvinner og at ofre og etterlatte ikke får erstatning.

Onsdag gjorde Nettavisen det kjent at politiet har tatt beslag i millionformuen til draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (se fakta boks under).

Årsaken er at politiet ønsker å sikre midler til erstatning for ofre og etterlatte dersom han skulle bli dømt i rettssaken i 2020. 22-åringen risikerer å måtte betale minst fire millioner kroner i erstatning.

Her kan du lese alt om terrorsaken i Bærum.

Anslått krav på fire mill.

Det var lørdag 10. august at moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum ble rammet av terror, men ingen personer ble alvorlig skadd. Kort tid før moskéangrepet drepte Manshaus sin 17-år gamle stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

Torsdag var Manshaus i retten for å bestride at politiet skulle ta kontroll over formuen hans. Fredag konkluderte Asker og Bærum tingrett med politiet får medhold.

«(...). Manshaus skal også ha erkjent de faktiske forholdene som begrunner siktelsen. Det er klart grunn til å anta at han ved en domfellelse vil bli pålagt å betale oppreisning og erstatning til de fornærmede, slik også forsvareren ga uttrykk for.»

Det foreløpige anslagsvise erstatningskravet på fire millioner kroner ble begrunnet slik av politiadvokat Hilde Strand i retten.

  • Ca. 2,5 millioner kroner av dette utgjør oppreisningserstatninger til fornærmede og etterlatte.
  • Ca. 1,5 millioner kroner utgjør erstatning for tapt arbeidsfortjeneste til fornærmede og etterlatte, skadeerstatninger i moskeen og saksomkostninger til staten.

Bistandsadvokaten for den terrorrammede moskeen, Farid Bouras i Advokatfirmaet Elden, varslet også at det kunne komme ytterligere krav fra han klienter.

- Klar risiko

«Etter en samlet vurdering mener retten at det er holdepunkter for å tro at siktede vil kunne bli idømt ansvar for erstatning og kostnader med opp mot 5 millioner kroner.

(...). Handlingenes karakter og siktedes opplyste motivasjon for dem, er tilstrekkelig klare holdepunkter for å anta at han ikke vil være innstilt på å betale ofrene erstatning for ugjerningene. At han før heftelsen ikke hadde tatt skritt for å realisere verdiene, er ikke avgjørende. Retten anser at det er en klar risiko for at han uten sikring vil disponere over sine verdier slik at det ikke blir midler igjen til dekning av krav», skriver retten i kjennelsen.

Les også: Manshaus har hatt kontakt med nynazistisk organisasjon

Videre heter det:

«Siktede har begrenset nytte av sine verdier så lenge han er fengslet. Aktor har opplyst at etterforskningen nærmer seg en avslutning, og at det tas sikte på en hovedforhandling første kvartal 2020. Kravenes omfang og behovet for heftelse vil da bli nærmere klarlagt.

På bakgrunn av siktelsens art og graden av mistanke finner retten at heftelse for et beløp på fem millioner kroner inntil annet eventuelt blir bestemt, er tilstrekkelig begrunnet og ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep (...).»

Les også: Skrev i kladdebok før terroraksjon: «Demokrati nytter ikke - jeg må handle»

- Politiet mener retten har gjort en grundig og korrekt vurdering i spørsmålet om heftelsen skulle opprettholdes, skriver politiadvokat Strand i en SMS til Nettavisen.

Advokat Unni Fries, som forsvarer Manshaus, har ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Kommentarer til denne saken