OSLO TINGRETT: Juryen kom fram til at Jensen er skyldig i grov korrupsjon, men at han ikke er skyldig i medvirkning til innføring av hasj.

– Jeg er overrasket. Jeg hadde ventet ja på begge spørsmålene eller nei på begge, sier Hanssen til TV 2.

SISTE: Fagdommerne i Jensen-saken kommer med sin vurdering av juryens kjennelse klokken 14.

DIREKTE: Direkte: Juryen om skyldspørsmålet i Eirik Jensen-saken

Han stiller spørsmål ved hva Jensen skulle la seg korrumpere for, hvis det ikke var for narkotikainnførselen.

– Dette er overraskende for meg, for etter min oppfatning henger dette sammen. Ifølge tiltalen skulle han ha hjulpet til med hasjsmugling mot betaling. Nå er det bare det ene igjen, da mener jeg det er litt dårlig sammenheng i juryens svar, sier Hanssen.

Juryens avgjørelse skal nå vurderes av fagdommerne, som enten kan velge å sette den til side eller ta den til følge.

Eirik Jensen kjent skyldig i korrupsjon

Juryen mener Eirik Jensen ikke medvirket til innførsel av store mengder hasj, men har kjent ham skyldig i grov korrupsjon.

Jensen er dermed frifunnet for det alvorligste forholdet i tiltalen: Medvirkning til innførsel av flere tonn hasj gjennom en årrekke.

Juryen mener derimot at ytelsene han fikk av Gjermund Cappelen er å regne for korrupsjon, og konkluderer med at korrupsjonen er grov. I grunnlaget for spørsmålet ble det vist til at Jensen i perioden fra 2004 til 19. desember 2013 fikk kontanter og/eller bidrag til oppussing og/eller en mobiltelefon og/eller en klokke og/eller reparasjon av en klokke.

Eirik Jensen selv var veldig preget av stundens alvor da han kom inn i rettssalen som sistemann før dommerne. Han satt foroverbøyd da kjennelsen ble lest opp.

Strafferammen: Ti års fengsel

Mens Jensen sto overfor en påstand om lovens strengeste straff – 21 års fengsel – hvis han hadde blitt kjent skyldig etter hele tiltalen, er det nå en strafferamme på ti års fengsel det skal prosederes innenfor hvis kjennelsen blir stående.

Juryen i Borgarting lagmannsrett avsa sin kjennelse mandag ettermiddag, etter å ha rådslått om bevisene og spørsmålene om skyld i narkotika- og korrupsjonssaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen. Det er gått seks dager siden juryen trakk seg tilbake for å finne svarene i den historiske straffesaken.

DIREKTE: Følg Eirik Jensen-saken her

Kjennelsen kan bli opphevet

Umiddelbart etter at juryen hadde kommet med sin kjennelse, trakk de tre fagdommerne seg tilbake for å vurdere hvorvidt den skal settes til side. Det er uvisst hvor lang tid fagdommerne trenger på å vurdere spørsmålet, men trolig har de på forhånd diskutert seg imellom hvordan de skal forholde seg til forskjellige utfall.

– Dette kan ta noe tid, sa lagdommer Kristel Heyerdahl før hun og kollegaene trakk seg tilbake.

En tydelig alvorspreget Jensen gikk rett ut av salen da retten ble hevet. Sammen med kjæresten gikk han rett på bakrommet han disponerer sammen med forsvarerne sine. Ingen av aktørene ville kommentere kjennelsen.

Jensens tidligere sjef delvis lettet
Eirik Jensens tidligere sjef og støttespiller sier han er lettet over at den tidligere politimannen ble funnet uskyldig i medvirkning til innførsel av hasj.

Øyvind Nordgaren, Jensens nærmeste leder fra 2001 til 2011, sier til NRK at han samtidig er litt skuffet over at Jensen er kjent skyldig i grov korrupsjon.

– Det har vært en lang prosess og en lang sak i lagmannsretten med dramatikk til siste slutt. Man må ta til etterretning at juryen har svart ja til at han er skyldig i korrupsjon, sier Nordgaren.

Den pensjonerte politisjefen har vitnet både i tingretten og lagmannsretten. Han har hele tiden sagt at det er helt utenkelig at Eirik Jensen skulle vært skyldig i det han er tiltalt for.

– Jeg har støttet Jensen hele tiden som tidligere medarbeider og lederen hans og synes det er veldig viktig å støtte ham på det menneskelige planet, sier han.

(NTB)