Forsvarsdepartementet vil ikke kommentere opplysningene som bringes fram av Reuters.

Ukraina har i lang tid tryglet omverden om å få tilgang til tyngre våpen, deriblant sjømålsmissiler. Sjømålsmissiler stod oppført på ønskelisten til president Volodymyr Zelenskyj da han talte til Stortinget i mars måned.

Det hvite hus jobber nå iherdig med å finne en løsning som kan utstyre Ukraina med sjømålsmissiler, slik at ukrainerne kan nedkjempe Russlands maritime blokade i Svartehavet.

- Den blokaden er et kjempeproblem som kan bli langvarig. Mesteparten av fartøyene i den russiske Svartehavsflåten er nye korvetter og fregatter, i tillegg til ubåter. De utgjør en viktig faktor når det gjelder å angripe ukrainske mål langt inne på land, sier forsker og lærer ved Forsvarets høgskole/Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen, til Nettavisen.

Les også: New York Times mener å ha videobevis på russiske krigsforbrytelser i Butsja

Norsk bidrag av sjømålsmissiler?

En av løsningene som angivelig drøftes på høyt offisielt nivå i USA, er at Norge donerer bort sjømålsmissiler til Ukraina, ifølge Reuters.

Nettavisen har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet og spurt om departementet er kjent med at USA angivelig drøfter muligheten for et norsk bidrag av sjømålsmissiler, og om Norge har fått noen direkte forespørsler fra amerikansk offisielt hold angående dette.

- Regjeringen vurderer fortløpende om Norge skal sende mer våpen/materiell til Ukraina. Disse vurderingene og eventuelt pågående eller fremtidige bidrag kommenterer vi ikke, skriver pressevakt Lars Gjemble i en e-post til Nettavisen.

- Flere alternativer drøftes

Det franske nyhetsbyrået Reuters siterer tre anonyme offisielle amerikanske tjenestemenn og to anonyme kilder i Den amerikanske kongressen.

De amerikanske kildene opplyser at det er to typer sjømålsmissiler som vurderes å transporteres til Ukraina – enten amerikanske Harpoon-missiler fra Boeing eller norskproduserte NSM (Naval Strike Missile) som er produsert av Kongsberggruppen. Amerikanerne har både Harpoon-missiler og NSM i sitt våpenarsenal, men en mulighet som angivelig er oppe til vurdering, er at bidragene av sjømålsmissiler skjer gjennom en europeisk Nato-alliert.

Harpoon-missilene er i utgangspunktet sjøbaserte missiler, og det er begrenset tilgang på utskytningsramper som kan benyttes til å avfyre Harpoon-missilene fra land.

Kildene opplyser til Reuters at leveranser av NSM til Ukraina anses å være mindre logistisk utfordrende enn leveranser av Harpoon-missilene, fordi tilgjengelige utskytningsramper kan lånes ut av Nato-allierte og at missiler kan eventuelt leveres fra Norge.

Les også: Dette er historien bak Zelenskyjs broderte skjorte

Ulriksen sier at konstruksjonen på de amerikanske Harpoon-missilene stammer fra 1970-tallet, mens NSM er mye mer moderne sjømålsmissiler med smarte konstruksjoner som er relativt brukervennlige.

- Det er relativt uproblematisk å bruke disse missilene fra en lastebil.

Men sjømålsmissilene krever imidlertid en utskytningsrampe dersom de skal avfyres fra land.

- Norge har ikke egne bakkebaserte launchere (utskytningsramper red.anm.) til disse sjømålsmissilene, vi har dem bare på fregatter og korvetter. Men Kongsberggruppen har solgt launchere montert på lastebiler til Polen, de er operative der, sier Ulriksen.

Les også: George W. Bush forsnakket seg: - Irak... øh, jeg mener Ukraina

Kan USA presse Norge?

Reuters skriver at «USA forsøker å finne en løsning der Ukraina kan anskaffe NSM og utskytningsramper fra europeiske allierte», og at et alternativ «vil være at Norge donerer NSM til Ukraina.

- Hvis USA ber Norge om å donere NSM til Ukraina, hvor stort er presset på Norge til faktisk å donere bort slike sjømålsmissiler, Ulriksen?

- Det kommer an på hvor mye muskler USA legger bak anmodningen. Det er klart at amerikanerne er veldig viktige for oss, og de kan legge mye press på Norge. Et sånt press er veldig vanlig når det gjelder våpensalg, men dette er en litt annen situasjon. Norge har ikke så veldig store lagre med ammunisjon. Hvis Norge skal gi bort sjømålsmissiler til Ukraina, må vi samtidig levere inn en ordre og bestilling på flere sjømålsmissiler til Kongsberggruppen. Det kan ta en god stund å få leveransene, sier han.

- Hvor mye koster hvert enkelt sjømålsmissil?

- Mellom 10 og 20 millioner kroner. Men ett missil kan ødelegge fartøyer som koster mange milliarder, sier Ulriksen.

Han sier det er en godt bevart hemmelighet hvor mange sjømålsmissiler Norge faktisk har i sitt arsenal.

- Men vi har fire fregatter og seks korvetter med åtte sjømålsmissiler hver. Så det blir til sammen åtte ganger ti sjømålsmissiler. I tillegg bør man ha flere ladninger liggende, sier han.

Les også: De russiske soldatene som dør, er unge og fattige

- Frykt for russiske represalier

Kildene til Reuters opplyser at en håndfull Nato-land er i utgangspunktet villig til å donere bort Harpoon-missiler til Ukraina. Men de aktuelle nasjonene kvier seg imidlertid for å være første land ut med donasjoner, ifølge Reuters’ kilder, i frykt for represalier fra Russland dersom ett av deres donerte sjømålsmissiler skulle treffe og synke et russisk fartøy.

- Jeg vet at enkelte tenker sånn, men jeg er helt uenig den argumentasjonen. Når du først har donert våpen til Ukraina, vil disse våpnene uansett bli brukt til å ødelegge materiell og drepe folk. Jeg tviler på at rekkefølgen på donasjonene utgjør noen forskjell, sier Ulriksen.

- Vil ikke kunne oppheve blokaden

Selv om Ukraina skulle få tilgang på sjømålsmissiler, er det stor usikkerhet knyttet til hvor stor militær effekt det vil ha på den russiske blokaden i Svartehavet.

- Landbaserte sjømålsmissiler vil verken kunne oppheve blokaden eller stoppe missilangrepene. Sjømålsmissiler som NSM har en rekkevidde på under 200 kilometer, de russiske landmålsmissilene har over 2000 kilometers rekkevidde. De kan altså skyte trygt fra lang avstand, sier Ulriksen.

- Blokaden i Svartehavet vil Ukraina uansett ikke få opphevet om de får sjømålsmissiler. Den russiske Svartehavsflåten har moderne ubåter som ikke kan nås med NSM. I teorien kan et sjømålsmissil av typen NSM ta ut en ubåt som ligger og vaker i overflaten. Men det er helt umulig å ta ut ubåtene med sjømålsmissiler så lenge ubåtene er under vann, sier han.