Gå til sidens hovedinnhold

Revidert nasjonalbudsjett 2020: - Her er lekkasjene

Pengesekken er for lengst åpnet opp.

Tirsdag klokken 11 legges revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2020 frem. I år er det knyttet ekstra stor spenning til regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet.

I budsjettet bryter regjeringen handlingsregelen i revidert nasjonalbudsjett, og bruker 419,6 milliarder kroner fra oljefondet – tilsvarende 4,2 prosent av fondets verdi. Regjeringen vil bruke 174,4 milliarder oljekroner mer enn i fjor, framgår det av forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Få oversikt over alle «lekkasjene» lenger ned.

Les også: Spår økonomisk katastrofe for Norge

Gitt alle utfordringer koronaepidemien gir norsk nærings- og kulturliv og frivillig sektor, håper mange at finansminister Jan Tore Sanner (H) kan være deres redningsmann. Og pengesekken er for lengst åpnet opp.

Les også: Rajas justerte krisepakke: – På riktig vei

Milliarder til krisetiltak

Regjeringen har allerede før revidert nasjonalbudsjett (RNB) brukt 140 milliarder kroner på økonomiske tiltak og 100 milliarder på lånegarantier over 2020-budsjettet 140 milliarder kroner på økonomiske tiltak og 100 milliarder på lånegarantier over 2020-budsjettet.

Les mer om regjeringens nasjonale tiltak her.

I tillegg svekkes budsjettet av 60 milliarder kroner i tapte skatte- og avgiftsinntekter og økte utgifter i folketrygden.

Krisepakken for oljenæringen legges også frem tirsdag: På grunn av utsatt skatt, kan selskapenes likviditet bedres med inntil 100 milliarder kroner.

Regjeringen anslår at den gjennomsnittlige årslønnsveksten blir på 1,5 prosent.

Stavrum: SVs skatteøkninger på 20 milliarder tar livet av næringslivet etter koronakrisen

Pluss, pluss, pluss

En løsning i milliardklassen skal også sikre at pakkereiseselskapene kommer seg gjennom krisen og at kundene deres får tilbake pengene sine.

Kollektivtrafikken får 2,5 milliarder kroner. 1,5 milliarder kroner kommer i tillegg til den ene milliarden som allerede er vedtatt.

Krisepakken til kultur, idrett og frivillighet utvides fra 1 til 1,6 milliarder kroner og skal gjelde fra 12. mars til 15. juni.

Nav får 700 millioner kroner i økt bevilgning til drift for å håndtere økt belastning under koronapandemien.

Les også: Ny oversikt: Slik skiller du mellom korona, allergi, forkjølelse og influensa

Øvrige «lekkasjer» er:

 • Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å øke oljepengebruken fra 245,2 milliarder kroner (som foreslått i statsbudsjettet) til 419,9 milliarder kroner.
 • I budsjettet regner de med et bokført fall i skatte- og avgiftsinntektene på 10 milliarder kroner, etter det NTB erfarer.
 • Regjeringen anslår at den gjennomsnittlige årslønnsveksten blir på 1,5 prosent.

 • Regjeringen foreslår ny struktur for passutstedelse, med 72 steder som kan utstede pass, etter det NTB erfarer.

 • Det settes av 20 milliarder kroner for å sikre innenlands handel og eksport av sjømat og industrivarer i en ny ordning i GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt).

 • Avinor får 5 milliarder kroner for å dekke inntektstap. Regjeringen vil hindre full stopp i viktige flyplassutbygginger, særlig i nord.
 • Utdanningspakke på 500 millioner. 4.000 nye studieplasser og 1.000 nye fagskoleplasser.
 • 500 millioner ekstra til bostøtte gjennom Husbanken.
 • 400 millioner til en tiltakspakke for sårbare barn og unge som er rammet av koronatiltakene.
 • Regjeringen bevilger ytterligere 300 millioner kroner til Nysnø Klimainvesteringer, ifølge E24. Dermed har fondet fått én milliard kroner i år.
 • 300 millioner i krisepakke for mediebransjen.
 • Regjeringen vil gi full momskompensasjon for idrettsanlegg. Ordningen økes med 55 prosent til 301 millioner kroner.
 • 180 millioner til å dekke fattige lands løpende gjeldsforpliktelser og frigjøre midler til koronarespons.
 • 40 millioner til digital satsing i skolen, blant annet for å styrke hjemmeundervisning.
 • Regjeringen vil bruke 100 millioner kroner ekstra til å bli kvitt over 30 år gamle frakteskip, ifølge Teknisk Ukeblad.
 • 102 millioner til Verdensbankens utviklingsfond for de fattigste landene (IDA).
 • Tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner.
 • Siva i Trondheim får et ekstratilskudd på 40 millioner kroner for å hjelpe innovasjonsselskaper gjennom viruskrisen, skriver Adresseavisen.
 • Domstolene får 35 millioner kroner til digitalisering.
 • Namsmannen får 17,5 millioner kroner for å opprette 45 midlertidige stillinger, melder VG.

 • Sjømannskirken får 16 millioner for, skriver Vårt Land.
 • 15,6 millioner kroner til arkeologisk utgraving av vikinggraven Gjellestadskipet i Halden.
 • 14 millioner til Arbeidstilsynet og 1 million til Petroleumstilsynet for å følge opp nye regler for innleie av arbeidskraft.
 • 5 millioner kroner til forskning på kvinnehelse.
 • Stiftelsen Gestapomuseets forening får økt sin støtte fra 1 til 2 millioner.
 • Regjeringen utsetter kutt i den maksimale eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger fra 2021 til 2022, etter det NTB erfarer.
 • Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at omkring 72 ulike steder skal kunne utstede pass, etter det NTB erfarer.
 • Regjeringen øker bevilgningene til sykehusene med 5,5 milliarder kroner.
 • Regjeringen utsetter kutt i den maksimale eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille fra 2021 til 2022, etter det NTB erfarer.
 • Regjeringen reduserer bevilgningen til Fornebubanen med 200 millioner kroner i 2020 på grunn av forsinkelser. Gir i stedet 60 millioner kroner til nye belønningsavtaler og byvekstavtaler.

Les også: Ekspertenes tips: Noen aksjer er nær bunnen - kan gi spinnvill gevinst (+)

NIF: - Tapt 1,5 milliarder

Norges idrettsforbund (NIF) anslår at norsk idrett så langt har tapt 1,5 milliarder kroner som en konsekvens av koronasituasjonen.

I en pressemelding mandag skriver NIF at innsikten er brukt som grunnlag for innspill til treffsikre støttetiltak i revidert nasjonalbudsjett.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) frykter varig økt ledighet og en offentlig sektor som eser ut, når Norge skal finne veien ut av koronakrisen.

Les også: Så liten effekt tror Folkehelseinstituttet de forskjellige korona-tiltakene har hatt

29. mai: 3. tiltakspakke

Fase 1 i regjeringens krisehåndtering handlet om hjelp til inntektssikring og fase 2 om å sikre at levedyktige bedrifter holder seg flytende og bremse det økonomiske fallet.

Tiltakspakken i fase 3, som trolig kommer 29. mai, handler om å få hjulene i gang igjen.

Kommentarer til denne saken