Gå til sidens hovedinnhold

Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Er du opptatt av idrettens kår der du bor? Kultur og idrettsetaten til å komme med forslag om nyetablering, rehabilitering og sikring av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet i Oslo.

OSLO: Kultur- og kirkedepartementet har pålagt alle kommuner å utarbeide en kommunal plan som grunnlag for søknad om spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Oslo kommune skal utarbeide en felles kommundelplan for idrett og friluftsliv for perioden 2008-2012.

Plan i to deler

En viktig del av planen er et fireårig felles handlingsprogram over prioriterte tiltak. Planen vil bestå av to separate deler, en idrettsdel, og en friluftsdel. De som har innspill til idrettsdelen må kjenne sin besøkelsestid nå. En nødvendig forutsetning for revisjonen er forslag til nye tiltak. Forslag må sendes på standardskjema med vedlagt kart innen 1. september 2007. Skjemaet finner du på etatens hjemmeside. Det presiseres at det å komme med forslag ikke er det samme som å søke spillemidler, skriver kommunen.

Idrettslagenes forslag sendes til:

Oslo Idrettskrets, Ekebergveien 101, 1178 Oslo

Andre sender inn sine forslag til:

Kultur- og idrettsetaten, Pb 1453 Vika, 0116 Oslo

Reklame

Nå: Vi selger ut Pondus-bøkene på lager fordi vi skal flytte