Rieber Shipping med bedre tall

Rieber Shipping bedret resultatet i fjerde kvartal, selv om markedet ikke beskrives som mer enn middels

19.05.08 00:56

Rieber Shipping fikk et resultat før skatt på 40,9 millioner kroner i fjerde kvartal, mot minus 24,1 samme kvartal for ett år siden.Charterinntektene falt fra 135 til 126 millioner, mens driftsresultatet gikk fra minus 58,2 til minus 17,1 millioner.Resultatet inkluderer 10,2 millioner kroner i nedskrivning av multiklient seismisk bibliotek og 26,8 millioner i urealisert agio. Korrigert for omvurdering multiklient seismisk bibliotek, nedskrivninger av skip og urealisert agio var resultatet 24,2 millioner, mot 4,9 millioner i fjor.- Skipene opererer tilfredsstillende uten vesentlige tekniske driftsavbrudd. Markedet tatt i betraktning ansees kontraktsituasjonen som tilfredsstillende med rimelig balanse mellom korte og langsiktige kontrakter, heter det.- Rieber Shippings kontraktsituasjon, soliditet og likviditet gjør at selskapet samlet sett har en tilfredsstillende handlefrihet. Seismikkmarkedet, inklusiv salg av multiklient data, er i hovedsak fortsatt svakt men det registreres enkelte positive signal. På lengre sikt forventes det at oljeselskapenes behov for å fornye sine oljereserver sammen med strukturendringer i seismikkmarkedet og tilfredsstillende oljepris vil føre til en positiv utvikling i dette segmentet. Offshoremarkedet er svakt og er preget av stor tilgang av alle typer skip, mens ismarkedet forventes å være stabilt, heter det videre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.