Gå til sidens hovedinnhold

Rigg: Økning i Nordsjøen og Asia

Antallet borigger i arbeid offshore var nær uendret fra juni til juli, mens i Nordsjøen og Asia var det en viss økning i aktiviteten

Det viser den månedlige riggtelling til det amerikanske riggkonsernet Baker Hughes.



Antallet offshorerigger i arbeid falt med fire enheter til 343 fra juni til juli, og det var i Vest-Afrika og Midtøsten at svekkelsen kom. I Vest-Afrika var det ifølge tallene kun 13 enheter i arbeid ved utgangen av juli, en nedgang på syv. I Midtøsten falt antallet fra 32 til 28.



Noe av den fallende trenden ble reversert av Nordsjøen, hvor antallet rigger i arbeid økte med tre til 54. I Asia og Stillehavsområdet økte antallet arbeidende enheter med fem til 76.



Det nordamerikanske markedet var totalt sett uendret.



I forhold til juli i fjor var det ni rigger mer i arbeid i juli, og den største økning har vært i Nordsjøen med ti rigger mer, og i Latin-Amerika og Asia.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger