Etter 2018 har foreldrepermisjonen i Norge vært fordelt mellom tre perioder. Nybakte foreldre blir tildelt 46 uker, der 15 uker går til mor, 15 uker går til far, og deretter 16 uker til fri disponering.

Hensikten med ordningen har vært å tilrettelegge for en bedre fordeling mellom kvinner og menn i permisjonstiden, og ble dratt frem fra et likestillingsperspektiv.

Nå mener nybakte foreldre at ordningen må skrotes, og understreker at det burde være opp til hver enkelt familie å disponere dette selv.

Les også KrF-lederens kommentar: Det må bli slutt på nedsnakkingen av familien

En av dem er den 44 år gamle ettbarnsmoren, Nina Mikkelson, som i kjølevannet av tredelingen har opprettet en egen Facebook-gruppe mot permisjonsordningen.

- Det finnes flere historier om mødre som må tilbake til jobb rett før, eller akkurat når ungen fyller syv måneder. Med mitt barn hadde det vært direkte omsorgssvikt. Han var veldig knyttet til meg, så å gå fra han på det tidspunktet hadde vært uansvarlig, sier Mikkelson til Nettavisen.

Mangler familiepolitikk

Mikkelson mener flere av partiene mangler en tydelige familiepolitikk, og understreker at dette vil påvirke stemmeseddel ved årets valg.

Tidligere har hun stemt på partier som Arbeiderpartiet og SV, men i år vil hun stemme på Krf.

Les også: Statistisk sentralbyrå kan ikke være en tenketank for rødgrønn skattepolitikk

- Jeg tror folk som ikke har stemt Krf før nå, kommer til å gjøre det i år. Jeg er jo faktisk en av dem. Det eneste fokuset til venstresiden innenfor integrering og likestilling, er at mor skal fortest mulig ut i arbeid. Hva som er best for barnet blir overhodet ikke vurdert, sier Mikkelson til Nettavisen.

Hun understreker imidlertid at det ikke nødvendigvis trenger å være moren som går lengere hjemme, men at dette er en vurdering familiene skal kunne ta selv, ikke noe politikere skal kontrollere.

- Vil legge til rette for familiene

Onsdag var KrFs nestleder Olaug Bollestad gjesteredaktør i Nettavisen. Der kom det tydelig frem hvor viktig familiepolitikk er for partiet, og Bollestad ble glad for å høre at Mikkelson var fornøyd med deres satsninger.

- KrF har alltid vært opptatt av å legge til rette for familiene. Jeg tror mange småbarnsfamilier kjenner seg igjen i at dagene er hektiske og at det er for lite rom til å styre sin egen hverdag, sier Bollestad til Nettavisen.

I 2018 stemte KrF mot regjeringens forslag om tredelt foreldrepermisjon, og Bollestad mener ordningen er lite gjennomtenkt.

- Vi mener at foreldrene selv vet best hvordan permisjonen bør fordeles. Vi vil gi mer valgfrihet og har tillit til at foreldre kan ta gode valg for seg og sine barn, sier Bollestad til Nettavisen.

På bakgrunn av dette, går Krf til valg på å skrote tredelingen.

Ulike meninger blant partiene

Det var Venstre og Høyre, som sto i bresjen for å innføre en tredelt foreldrepermisjon. Frp stemte i sin tid for, men har i etterkant endret mening.

Rødt har også uttalt at de ønsker mer valgfrihet.

På den andre siden er både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV for selve tredelingen av permisjonstiden, men vil på hver sin måte sikre mer tid til mor. Det samme vil MDG.

Varierte behov i ulike familier

Arbeiderpartiets representant i familie- og kulturkomiteen Anette Trettebergstuen, mener tredelt permisjon er en god ordning som gir foreldrene mye fleksibilitet.

- Tredelinga sikrer at begge foreldrene får tid hjemme med barnet sitt, og bidrar til å likestille foreldrene både på hjemmebane og i arbeidslivet, sier Trettebergstue til Nettavisen.

- I tillegg vil vi styrke ordningen på to måter. For det første ved at mødre ikke får kutt i permisjonstiden dersom de føder før termin, og at permisjonen først starter ved fødsel. For det andre vil vi åpne for at studenter kan tjene opp rett til foreldrepermisjon.

Trettebergstuen mener partiet generelt har lagt frem en rekke tiltak som vil sikre norske familier en trygg og stabil hverdag.

- Hverdagen for familiene er like varierte som familiene selv. Arbeiderpartiet har for det første en politikk som legger til rette for at man kan kombinere foreldrelivet med jobb og utdanning. Vi mener hele og faste stillinger bør være hovedregelen i arbeidslivet, fordi det gir en trygg ramme rundt familielivet, sier Trettenbergstuen til Nettavisen.

Har du bestemt deg for hvem du skal stemme på? Ta vår partitest og finn det ut: