I november meldte Nettavisen nyheten om at ankesaken med John Arne Riise og en annen person ble hevet etter at partene inngikk forlik.

I april 2018 ble den tidligere landslagsspilleren i fotball dømt til å tilbakebetale 483.000 kroner som han hadde tappet fra en konto. Det var Sunnmøre tingrett som behandlet saken.

Selv om det aldri ble noen ankesak har partene fortsatt å krangle. Nå har det vært om hvem som skal betale saksomkostninger.

Les også: Riise blir sportsdirektør i maltesisk klubb

Kranglet om saksomkostninger

Riise, motparten og advokatene i saken ble ikke enige og lot det være opp til retten, Frostating lagmannsrett, å avgjøre.

I en fersk kjennelse kommer retten frem til at Riise må betale alle saksomkostningene til motparten som til sammen utgjør 166.250 kroner.

Summen utgjør advokatutgifter på 110.000 kroner for tingrettssaken, og 56.250 kroner for ankerunden.

Les også: Nav har tatt pant på 580.000 kroner i Risses bolig

Les også: Riise har solgt huset i Ålesund

I kjennelsen fra lagmannsretten går det klart frem at retten mener at det er eks-fotballstjernen som skal betale saksomkostningene. Her heter det blant annet:

«XX (motparten, red. anm.) har ved det inngåtte forliket vunnet saken. Det har ingen betydning om den ikke er vunnet fullt ut. XX har under enhver omstendighet fått medhold i det vesentligste, også om man hensyntar både det beløp XX har forpliktet seg til å tilbakeføre og at pengene skal fordeles på to kontoer.

John Arne Riise har ikke fått medhold av betydning. Han oppfyller heller ikke vilkårene (...). Lagmannsretten nevner i denne forbindelse at forlikstilbudet (fra Riise, red. anm.) som ble fremsatt i tingretten ble fremsatt svært sent, og det inneholdt elementer fra andre betente tvister mellom partene. Siden han valgte å anke tingrettens dom, kan det også reises tvil om han aksepterte tilbakeføringskravet. Det gjøres etter dette ingen endring i tingrettens sakskostnadsavgjørelse.»

Les også: Riise venter sitt første barn med Louise Angelica

Vurderer anke

Elden varsler nok en omkamp.

- Forliket i saken ble det samme som Riise foreslo før tingrettens dom. Det eneste som gjenstår er at motparten oppfyller sin del av det og tilbakefører penger som urettmessig er brukt, sier Elden til Nettavisen.

- Det har ennå ikke skjedd så langt vi vet. Riise mener motparten må dekke omkostningene fordi søksmålet var unødvendig. Vi får vurdere om Høyesterett skal se på det spørsmålet.

Det var etter dommen i Sunnmøre tingrett at Riise hyret inn stjerneadvokaten Elden.

Les også: Riise til sak mot Nettavisen

- Riise har sluppet billig unna

XX hyret stjerneadvokaten Mette Yvonne Larsen til saken. Hun er ventelig dypt uenig med Elden.

- To rettsinstanser har tilbakevist dette. Så det han sier er ikke korrekt, sier Larsen til Nettavisen.

Hun tror heller ikke at en anke til Høyesterett slipper gjennom silingsprosessen i ankeutvalget. Både Larsen og hennes klient er fornøyd med avgjørelsen i lagmannsretten.

- Det er en helt korrekt vurdering, både faktisk og rettslig: Riise skal være glad for at han har sluppet unna såpass «billig» etter at han tappet kontoen for penger.