Riksadvokaten anker ikke «Halloween-dommen»

Riksadvokaten anker ikke Oslo tingretts dom i den såkalte Halloween-saken. Den tiltalte i saken ble idømt tvungent psykisk helsevern.

19.09.13 14:35

Oslo (NTB): Beslutningen begrunnes med at det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden hvis gjerningsmannen skal anses som tilregnelig.

«Påtalemyndigheten anker ikke en dom med mindre man er overbevist om at man vil kunne oppnå et annet resultat i en ankerunde. Den tvil om tilregnelighet som de psykiatrisk sakkyndiges forklaringer skaper, kan ikke forventes å stille seg annerledes ved en ny behandling i lagmannsretten», heter det i en pressemelding fra statsadvokat Carl Graff Hartmann i Oslo Statsadvokatembeter.

Hartmann viser til at tingretten la til grunn at gjerningsmannen har en «underliggende alvorlig psykotisk lidelse», og at han ikke er tilregnelig.

Den 23 år gamle mannen stakk i hjel 21 år gamle Andreas Nilstad og påførte Marius Løken (24) livstruende skader natt til 30. oktober 2011. Alle de fire rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderte med at 23-åringen var psykotisk da han angrep kameratene, noe både 23-åringens forsvarer Harald Stabell og aktor Hartmann var enige i. Det springende punktet var hele tiden om psykosen var nok til å frita ham for straff. Aktor prosederte på at psykosen skyldtes rus og ba om 16 års fengsel, men ble altså ikke hørt i tingretten. (©NTB))

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.