- Regjeringen erklærer riksadvokaten ikke inhabil til å forestå den påtalemessige behandlingen av Treholt-saken som ledd i prosessen for Gjenopptakelseskommisjonen. Regjeringen kan ikke se at det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til riksadvokatens upartiskhet, skriver Justisdepartementet i en pressemelding.

Slik forklarer justisminister Knut Storberget konklusjonen:

- Det ble lagt vekt på riksadvokatens perifere partsrolle i gjenåpningssaken. Samtidig utelukker man ikke at spørsmålet om habilitet kan bli vurdert på ny på et senere tidspunkt avhengig av resultatet av kommisjonens undersøkelser.

Aktorerte saken
I 1985 ble Arne Treholt dømt til 20 år fengsel for overtredelse av straffeloven § 90 mv. Aktorer i saken var daværende statsadvokater Lasse Qvigstad og Tor-Aksel Busch.

Det var advokaten til Arne Treholt, Harald Stabell, som den 21. september leverte inn et formelt krav om at både riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Lasse Qvigstad skal erklæres inhabile i den videre behandlingen av saken.

Samme dag anmodet Busch Gjenopptakelseskommisjonen om å ta den tidligere begjæring om gjenåpning fra Treholt under behandling på ny, noe kommisjonen tok til følge.

Les også: Treholt krever setteriksadvokat

Møter pressen
Justisdepartementet har ikke vurdert Qvigstad habilitet, fordi det er Busch´ oppgave siden han nå er vurdert som habil.

Treholt-saken begynte å rulle på nytt i september da boken «Forfalskningen» kom ut, der det kommer fram påstander om at politiet blant annet. har forfalsket det såkalte «pengebeviset».

I en pressemelding opplyser Justisdepartementet at justisminister Knut Storberget vil møte pressen om saken klokken 14.