Riksadvokaten vil ha økt bruk av omvendt voldsalarm

BRUKES OFTERE: Riksadvokat Tor-Aksel Busch konstaterer at erfaringen med bruk av omvendt voldsalarm er så positive at han nå gir domstolene instruks om å bruke denne straffereaksjonen oftere. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

BRUKES OFTERE: Riksadvokat Tor-Aksel Busch konstaterer at erfaringen med bruk av omvendt voldsalarm er så positive at han nå gir domstolene instruks om å bruke denne straffereaksjonen oftere. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil at landets domstoler oftere skal benytte straffereaksjonen omvendt voldsalarm. Nå får domstolene pålegg om dette.

20.05.19 13:03

Erfaringene viser at bruk av omvendt voldsalarm er svært effektivt. En slik voldsalarm innebærer at voldsutøver forbys å oppholde seg i nærheten av fornærmedes bosted, arbeidssted og andre faste oppholdssteder.

Hvis den dømte trer inn i et område vedkommende ikke har anledning til å bevege seg i, vil alarmen automatisk utløses og gi politiet tilstrekkelig tid til å rekke fram og sikre fornærmede.

I de sakene hvor det er brukt en slik løsning er det så langt ikke er registrert trusselsituasjoner hvor domfelte bevisst har forsøkt å nærme seg fornærmede.

– Må intensiveres

– Stadig bedre tekniske løsninger og de foreliggende erfaringer tilsier at arbeidet med å få idømt slik straff overfor flere personer må intensiveres betydelig, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

I et nytt rundskriv gir riksadvokaten derfor pålegg om at slik elektronisk kontroll skal påstås oftere som del av straffen.

Reaksjonsformen er særlig aktuelt i familievoldssaker, men vil kunne brukes i alle saker hvor noen har opplevd vold, overgrep eller andre krenkelser eller hvor det er fare for dette.

– Stor belastning

Lene Vågslid (Ap), som leder justiskomiteen setter pris på signalene fra Riksadvokaten.

– Det er en stor belastning for personer utsatt vold eller trusler om vold å selv bære en voldsalarm. Det er svært positivt at Riksadvokaten sender ut denne tydelige beskjeden. Arbeiderpartiet har i flere år foreslått økt bruk av omvendt voldsalarm uten at vi har sett resultater, sier Vågslid.

– Justisministerne fra Frp har også vært enige, men resultatene har ikke vært økt bruk. Jeg håper dette vil bety en endring – slik at byrden legges rett sted, fremholder hun.

(©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.