REGJERINGSKVARTALET: Jørn Holme mener angrepet 22. juli gjør det tydeligere enn noen gang at myndighetene ikke må kaste vrak på bygningen han omtaler som et nasjonalt symbolbygg, på linje med Slottet og Stortinget.


– Vårt faglige råd er at Regjeringen må frede Høyblokken. Det må komme helt nye og avgjørende opplysninger om blokkens tilstand, for at jeg skal endre oppfatning. Jeg forventer at Regjeringen vil legge stor vekt på vårt faglige råd i saken, sier Holme til Aftenposten.

Tirsdag sa fornyingsminister Rigmor Aasrud at det ennå ikke er tatt noen avgjørelse om Høyblokkas framtid.

Les også: Regjeringskvartalet, fem måneder etter

– Bør lytte til oss

Riksantikvaren mener å sitte på opplysninger fra Statsbygg som tilsier en fredning av Høyblokka.

–De byggtekniske undersøkelsene viser nå at bygningskonstruksjonen ikke er avgjørende skadet og den integrerte kunsten er fortsatt intakt. Da skal Høyblokken etter min mening bli stående. Vi kan ikke kaste vrak på det beste og det fremste vårt land klarte å reise i 1950-årene, sier Holme til Aftenposten.

Les også – Skal vi splitte opp Regjeringskvartalet?

Vil ha mer dokumentasjon

– Verken når det gjelder høyblokka eller de andre byggene er det tatt noen beslutning. Vi mangler fortsatt noen dokumenter. Derfor har vi ikke tatt stilling til hva som skal skje. Vi har heller ikke tatt stilling til om departementer skal flyttes på permanent basis, sa Aasrud under tirsdagens pressebriefing i Regjeringskvartalet.