Se Rikshospitalet orientere om siste nytt i videoen øverst i saken.

Norge skal være med på et internasjonalt forskningsprosjekt som skal kartlegge effekt av etablerte medisiner på covid-19-pasienter.

Det er blant annet snakk om en malariamedisin Remdesivir og hydroxychloroquine, som det er lovende rapporter på.

Vil redusere presset på sykehusene

Målet er å finne medisiner som spesielt er effektivt mot pasienter som trenger intensivbehandling. Det er her kapasitetsproblemene ligger.

- Vi hører fra en rekke land at det prøves ut ny behandling med etablerte medisiner. Vi får meldinger om at det kanskje fungerer. Problemet er at det brukes på en og en pasient, og vi vet ikke om det virker, forteller John-Arne Røttningen i Forskningsrådet på pressekonferansen.

Professor Pål Aukrust sier at det er viktig å få klare svar på hva som virker, selv om det er meldinger om at blant annet en malariamedisin kanskje kan fungere:

- Noen sier at vi ikke kan forske nå, men at vi må behandle, og at alle må få malariamedisinen som det snakkes om kan fungere. Men vi kan ikke basere behandlingene av denne alvorlige sykdommen på rykter. Vi har plikt på å finne ut hvilke medisiner som virker, sier han.

Ønsker bredt grunnlag

Det er voksne pasienter med påvist covid-19-infeksjon som havner på sykehus som får tilbud om å være med i studien. Av pasientene som så langt har vært innlagt, vil nær sagt alle være aktuelle kandidater til studien.

En del av studien vil også være å finne ut hvordan andre sykdommer som pasienter måtte være rammet av påvirker effekten.

Les også: Dette er lungene til en ung korona-pasient: - Skremmende

Les også: - Koronaviruset er absolutt ingen pest

Les også: Svenske helsemyndigheter advarer mot after-ski, men tillater hytteturer enn så lenge