Riksrevisjonen feller en knusende dom over den økonomiske kontrollen i Nav:

- Riksrevisjonen kan ikke bekrefte arbeids- og velferdsetatens regnskap for 2008. Riksrevisjonen ser alvorlig på situasjonen, tatt i betraktning at etatens regnskap utgjør en tredjedel av statsbudsjettet og at ytelser til enkeltpersoner utgjør den største delen av regnskapet, er den harde dommen fra riksrevisor Jørgen Kosmo.

Hard kritikk
Riksrevisjonen har gjennomgått statsregnskapet for 2008 og gir 22 av 229 kontrollerte virksomheter riper i lakken.

Verst går det ut over statens største pengesekk - Statens pensjonsfond utland - og statens største pengesluk, Nav.

Når det gjelder Statens pensjonsfond, er revisjonen kritisk til at man har kjøpt amerikanske panteobligasjoner uten skikkelig risikovurdering, og at man har belånt verdipapirer uten tydelige regler fra Finansdepartementet.

- Hvert av forholdene er i størrelsesorden flere hundre milliarder kroner, og underbygger behovet for et tydelig rammeverk, skriver Riksrevisjonen .

Sommel og rot i Nav
For Nav går hovedkritikken på behandlingen av etatens kunder. Stadig lengre saksbehandlingstid og utestående beløp blir slått ned på.

- Revisjonen har identifisert en rekke tilfeller av feil i utbetaling av sykepenger, overgangsstønad og barnebidrag, skriver Riksrevisjonen.

Rapporten har fått Kristelig Folkepartis stortingsrepresentant Hans Olav Syversen til å kreve opprydning av økonomistyringen i Nav:

- Jeg forventer at de ansvarlige statsrådene går grundig gjennom merknadene, og sørger for at de påpekte feilene blir rettet opp. Dette sier Hans Olav Syversen (KrF) i en kommentar til Riksrevisjonens årlige rapport revisjon og kontroll for budsjettåret 2008, sier Syversen.

«Må inn på teppet»
Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen mener at rapporten er knusende, og mener at regjeringen «åpenbart mangler kontroll».

Han peker på at Nav har betalt nesten 10 millioner kroner til folk som ikke har krav på penger, og ønsker å kalle den ansvarlige ministeren inn på teppet i Stortinget.

Dårlig kontroll og overskridelser
De andre etatene som får gjennomgå hardest er Forsvarsbygg, Nødnettprosjektet, Jernbaneverket og Statens vegvesen.

Du kan lese hele rapporten her:Svakheter i etatstyringen og for dårlig internkontroll

- Forsvarsbygg har manglende dokumentasjon på 73 prosent av de kontrollerte fakturaene.

- Det er fortsatt store forsinkelser i Justis- og politidepartementets nødnettprosjekt.

- Riksrevisjonen er kritisk til at Samferdelsedepartementet ikke stiller større krav til punktlige tog.

- Statens vegvesen har langt igjen til kostnadskontroll - 22 av 45 kontrollerte prosjekter har betydelige overskridelser.