16. desember rådet et samlet presidentskap Stortinget til å be Riksrevisjonen om å iverksette særlige undersøkelser av saker som gjelder stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger.

Stortinget ga i dag Riksrevisjonen dette oppdraget, melder Riksrevisjonen i en pressemelding. Det betyr at revisjonen som det opprinnelig var lagt opp til, blir utvidet.

– Det er av stor betydning at Stortinget ønsker at vi skal gå grundig inn i disse sakene. Det er viktig for tilliten til vår viktigste folkevalgte institusjon – en tillit som er avgjørende for det norske demokratiet, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som startet som ny riksrevisor etter Per-Kristian Foss 1. januar.

Les også: Krever koronapass i Norge: - Gjør det vanskeligst mulig for de uvaksinerte

Oppdraget kommer i kjølvannet av fjorårets avsløringer om pendlerboliger og etterlønn for stortingsrepresentanter.

– Det at Stortinget nå gir oss dette oppdraget, viser at de tar disse avsløringene og virkningene for tilliten til Stortinget på stort alvor. Det er bra, sier Schjøtt-Pedersen.

Tidligere hadde Riksrevisjonen varslet at de ville granske pendlerboligordningen og etterlønnsordningen.

Nå skal følgende undersøkes:

  • Om nåværende eller tidligere stortingsrepresentanter har søkt om eller fått ytelser i strid med stortingsgodtgjørelsesloven eller andre regler eller retningslinjer
  • Stortingets og Stortingets administrasjons håndtering av saker om tildeling av ytelser og forvaltningen av de økonomiske ordningene
  • Pendlerboliger, etterlønn og fratredelsesytelser, samt evt andre økonomiske ordninger

Før jul ble det antydet en rapport før sommeren, men det utvidede oppdraget betyr at man må bruke litt lengre tid.

– Vi skal jobbe raskt og grundig, slik Stortinget ber om, men det er foreløpig for tidlig å si nøyaktig når resultatet vil foreligge, men vi tar sikte på å legge fram rapporten i løpet av høsten, sier Schjøtt-Pedersen.

Les også: Høyre ut mot politiets nye verktøy: – Galskap