Gå til sidens hovedinnhold

Ris og ros til Kristin

Ekspertene er uenige i om statsbudsjettet kan snu den økonomiske situasjonen.

Sjefanalytiker i Nordea, Erik Bruce, sier årets statsbudsjett er i tråd med det som var ventet i forkant.

Økt bruk av oljepenger
- Hovedpoenget i budsjettet er en økning i bruk av oljepenger med 14 milliarder og legger til rette for stimulans på norsk økonomi. Dermed er dette absolutt et statsbudsjett som vil motvirke den krisen vi nå ser i privat sektor, sier Bruce til Nettavisen.

LES OGSÅ: Dette betyr statsbudsjettet for deg
LES OGSÅ: Her er statsbudsjettet

Bruce lister flere punkter for å underbygge sin påstand.

- Blant annet ser vi en større satsing på jernbane og vei, noe som vil motvirke krisen vi ser i bygg- og anleggsbransjen.

- Videre øker budsjettet midlene til kommunesektoren og det håper vi vil bidra til å holde arbeidsledigheten lav i kommunene, sier Bruce.

Motgift
Han legger til at den internasjonale finanskrisen har betydelig kraftigere effekt på den økonomiske situasjonen fremover, men at statsbudsjettet nå legger seg som en effektiv motgift.

- Budsjettet gir til en viss grad dempet effekt på det vi ser preger oss fra internasjonalt hold. Dette er også i tråd med det Norges Bank har sett for seg og gir derfor ingen grunnlag for endret syn på rentesektoren.

- Betyr det at renta skal ned?

- I sammenheng med at vi neste år venter en utmatting i prisutvikling, gir dette budsjettet rom for at rentene skal ned i løpet av 2009. Men først må vi få orden på banknæringen, sier Bruce.

- Så da får vi likevel høyere rente?

- I første omgang må vi nok regne med at bankene oppjusterer rentene sine. Likevel venter jeg nedgang i bankenes renter på nyåret som direkte følge av at ting normaliserer seg eller som følge av nedsatt styringsrente fra Norges Bank.

LES OGSÅ: - Renta skal ned

Lavere ledighet
Bruce peker også på at statsbudsjettet gir en tryggere hverdag for dem som jobber i offentlig sektor.

- Selv om vi venter at arbeidsledigheten neste år vil øke, tror jeg dette budsjettet demper antallet tapte jobber, legger han til.

- Det er viktig å huske på at det som kan bli mest avgjørende i tiden som kommer er utenfor regjeringens kontroll. Ingen kan si sikkert hvordan forbrukeren reagerer på høyere renter og lavere kjøpekraft, men det kan se mørkt ut. Likevel tror jeg Norges Bank i denne sammenheng vil spå lavere inflasjon og som følge sette ned styringsrenten, avslutter han.

- Budsjettet gjør finanskrisen verre for bedriftene
Administrerende direktør i NHO, Finn Bergesen jr., tror derimot ikke at budsjettet vil forbedre finanskrisens følger på norsk økonomi.

- Finanskrisen krever et budsjett som styrker egenkapitalen i bedriftene. Regjeringen gjør det motsatte. I motsetning til ellers i Europa foreslår regjeringen å øke skattene på bedriftenes egenkapital gjennom høyere formuesskatt og høyere arveavgift på svært mange bedrifter. Det betyr at bedriftenes investerings- og konkurranseevne svekkes. Det er tvilsomt om regjeringens forslag til statsbudsjett stimulerer til rentekutt så lenge bruken av oljepenger øker med 14 milliarder. Det vi trenger i disse tider er et verdiskapingsbudsjett for å sikre arbeidsplasser og vekst, sier NHOs adm. direktør Finn Bergesen.

Han peker på at situasjonen krever et budsjett for framtidig verdiskaping til tross for at arbeidsmarkedet fortsatt er preget av lav ledighet.

- Det finnes også ledig kapasitet, som i bygg- og anleggsbransjen. Det er gledelig at regjeringen har funnet plass til klart økte bevilgninger til vei og jernbane. Også viktige deler av forskningen kommer bedre ut i neste års statsbudsjett, legger han til.

Til renteutsiktene mener Bergesen at renta klart må ned.

- Den økonomiske situasjonen tilsier at renten må ned. En større stramhet i dette budsjettet ville hjulpet på det, men jeg tror ikke dette vil skade, sier Bergesen til Nettavisen.

- Typisk valgbudsjett
Førsteamanuensis Hilde C. Bjørnland ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI er mener budsjettet er et «typisk valgbudsjett.»

- Uten at jeg kjenner detaljene er dette et ekspansivt budsjett, et typisk valgbudsjett hvor de tar i over alt, sier Bjørnland til NA24.

- De vil bidra til å holde hjulene i gang for å ikke få nedgangskonjunktur, sier Bjørnland om regjeringens intensjon.

Ifølge eksperten står vi ikke foran en utartet nedgangskonjunktur i Norge.

- En skvis av handlingsregelen er derfor i utgangspunktet unødvendig, legger hun til.

Hun mener Halvorsen heller burde konsentrere seg om å yte hjelp til banker og andre instanser som kan lide under finanskrisen, skriver NA24.

Dersom det viser seg at regjeringen legger opp til en høyere oljepris enn dagens, kan det også gjøre at de tar pengebruken langt utover handlingsregelen, avslutter Bjørnland.

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi

Kommentarer til denne saken