Den unge iraneren trygler om hjelp i et lydopptak:

Ali Arjangi var 17 år gammel da han ble arrestert for et drap i mai 2017 i Iran. Arjangi ble dømt til døden ved henging. Men den iranske praksisen med blodpenger gjør at offerets familie kan kreve blodpenger i bytte mot at gjerningspersonen unnslipper dødsstraff.

Nå har familien til den drepte fremmet et ufattelig stort krav til den dødsdømte. Arjangi har nå tatt kontakt med en menneskerettsorganisasjon for å trygle om hjelp.

- Offerets familie har gitt meg frist til 21. mai 2021 på å betale blodpenger. Hvis ikke, blir jeg hengt, sier han i et lydopptak til Iran Human Rights.

Les også: Norge har konfrontert Iran med journalist-henrettelse

- Hjelp, ikke la dem henrette meg

Det er moren til den drepte som har fremmet kravet om blodpenger.

«Hun krever én milliard toman (en gammel iransk valuta red.anm.) av meg, men jeg har ingen mulighet til å betale et så stort beløp. Moren min, som er fysisk syk og har amputerte begge beina, må løpe rundt med sine benproteser for å kjempe min sak. Moren min har solgt unna alt vi har og har skaffet 200 millioner toman. Jeg ber Iran Human Rights om å hjelpe meg og ikke la dem henrette meg,» sier Arjangi i lydopptaket.

Les også: Trump bryter 132 år lang tradisjon - henretter folk bare dager før Biden overtar

- Fattig familie

Den offisielle valutaen i Iran er rial, men i praksis er det fortsatt den gamle valutaen toman som brukes blant iranerne.

- Etter det kraftige fallet i iransk valuta de siste par årene, tilsvarer 1 milliard toman cirka 43.000 amerikanske dollar (370.000 kroner) i det frie markedet og cirka 40 ganger en årslønn for en arbeider i henhold til den offisielle minstelønnsgrensen. Denne familien er veldig fattig. De har solgt alt de eier og har bare fått samlet inn 200 millioner toman, sier leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

Iran Human Rights henviser til godt informerte kilder som hevder at Arjangi handlet i selvforsvar da drapet ble begått, og at han derfor ikke erkjente straffskyld under rettssaken.

Les også: Sterke reaksjoner: - Norge er forferdet

Forbyr dødsstraff for mindreårige

I henhold til artikkel 91 i den islamske straffeloven i Iran, kan personer unnslippe dødsstraff for forbrytelser de begikk som mindreårig, men bare dersom sakkyndige erklærer den mindreårige som «for umodne til å innse omfanget og alvoret av sine handlinger».

Iran Human Rights skriver imidlertid at rettsoppnevnte sakkyndige erklærte Arjangi som «moden nok» til å innse alvoret av forbrytelsen. Dermed ble han dømt til døden til tross for at han var mindreårig i gjerningsøyeblikket.

Dødsstraff for mindreårige strider med FNs barnekonvensjon, som Iran har ratifisert.

«Verken dødsstraff eller livstidsstraff uten muligheten for prøveløslatelse skal idømmes for forbrytelser begått av personer under 18 år,» lyder konvensjonen.

Les også: - Psykisk syke Leila (37) ble hengt fra galgen

Iran er versting i verden

Likevel er Iran et av de eneste landene i verden som fortsatt praktiserer dødsstraff for forbrytelser begått av mindreårige.

De siste 30 årene har Iran utført 70 prosent av verdens henrettelser for forbrytelser begått av mindreårige, viser tall fra Iran Human Rights. Det har vært 63 slike henrettelser i Iran de siste ti årene, hvorav seks skjedde i 2018 og fire i 2019, ifølge organisasjonen.

Her kan du lese et tidligere tilsvar fra den iranske ambassaden i Oslo, der de redegjør for hvorfor Iran idømmer dødsstraff for forbrytelser begått av mindreårige.

Les også: Rømte fra fengsel i frykt for korona. Tirsdag ble han hengt fra galgen