Gå til sidens hovedinnhold

River splitter ny bomstasjon

Bomstasjon til 15 millioner kroner er knapt tatt i bruk før den skal rives.

Dalen bomstasjon på E18 i Spydeberg ble bygd høsten 2010 og har vært i drift ett år. Den er bygd for å bemannes, det vil si utstyrt med bu til vekter. Men like fullt har den aldri vært bemannet. Nå kommer meldingen om at hele stasjonen skal fjernes fysisk fra stedet. Bare kabelrør vil være igjen. Bort skal bua, midtrabatter og galgen over stasjonen, skriver Smaalenenes Avis.

Det opplyser Geir Kalheim i Statens vegvesen til smaalenene.no Han er prosjektleder for ombygging av bommene på E6 og E18 i Østfold.

Vegdirektoratet har nemlig vedtatt å innføre helautomatisk innkreving på de to veiene. Det betyr at bilistene enten betaler med brikke eller via tilsendt giro i etterkant, basert på foto av bilskilt. Dette krever en fysisk langt mindre installasjon, med kamera og sensorer i en liten stolpe.

- Den helautomatiske innkrevingen starter innen 1. april, og da i første omgang med en midlertidig teknisk løsning i eksisterende bomanlegg. Men om ett år starter vi jobben med å fjerne bomanleggene fysisk og sette opp de nye mastene, sier Kalheim.

- Bomstasjonen på Dalen har aldri vært bemannet, og man visste at det ville komme annen innkrevingsmetode da den ble bygd, likevel brukte Statens vegvesen 15 millioner kroner på denne stasjonen?

- Jeg ser at det kan stilles spørsmål ved dette, men det er viktig å ha med seg at man besluttet type bomstasjon tre-fire år før den ble bygd, og det var ikke mulig å se dette i krystallkulen da, sier Kalheim.

For Indre Østfold betyr dette at alle eksisterende bomanlegg fjernes fysisk, både på Dalen, Brennemoen, Slitu og Fossum.

Les flere nyheter fra Smaalenenes Avis.

Kommentarer til denne saken