Robert Eriksson vil at NAV skal gi ut informasjon om kriminelle

LEMPER PÅ TAUSHETEN: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson åpner for at politiet enklere skal kunne hente ut informasjon om oppholdssted til kriminelle fra NAV.

LEMPER PÅ TAUSHETEN: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson åpner for at politiet enklere skal kunne hente ut informasjon om oppholdssted til kriminelle fra NAV. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Arbeidsministeren vil gjøre det enklere for politiet å ta kjeltringer.

09.06.15 15:04

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) vil gi NAV dispensasjon fra taushetsplikten.

Nå vil han endre sosialtjenesteloven, slik at politiet kan få ut opplysninger om kriminelle.

- Vi skal gjøre det vanskeligere å gjemme seg bort som kriminell, sier Eriksson til Nettavisen.

Lovendringen vil han sende ut på høring i disse dager.

- Enklere for politiet
Eriksson ønsker å endre loven slik at det kan gis dispensasjon fra taushetsplikten for ansatte i den kommunale delen av NAV.

Fakta

Fra høringsnotatet

- De endringene vi gjør nå, er blitt etterspurt blant annet av politiet over lang tid. Det er for å gjøre hverdagen enklere for politiet, for at de skal kunne utføre sine pålagte oppgaver på en god og effektiv måte, sier Eriksson.

Slik det er i dag, har ansatte i sosialtjenesten, eller andre som utfører tjenester eller arbeid for kommunen etter sosialtjenesteloven, taushetsplikt om det de får vite av personlige forhold.

- Det vi gjør er å endre loven slik at også NAV på sosialtjenesteområdet kan gi ut informasjon om hvor du oppholder deg, for å gjøre det enklere for politiet å ta kjeltringer som er straffedømt og etterlyst, sier han.

Han påpeker at dette kan være personer som er en fare for samfunnet.

- Da mener jeg politiet ikke skal bruke unødvendig med ressurser på å finne vedkommende, hvis andre vet hvor de er, sier Eriksson.

- Hva da med personvernet?
I høringsnotatet kommet det også fram at departementet ønsker å gi dispensasjon for utlevering av opplysninger til Kriminalomsorgen, blant annet for å få tak i straffedømte som skal inn til soning.

- Men dette går jo utover personvernet?

- Jo, men da må vi huske at de som mottar tjenester fra den statlige delen av NAV, om det er dagpenger eller sykepenger, de har akkurat de reglene i dag. Så dette vil gjøre at vi likestiller reglene for mottakerne av sosialtjenester og for dem som mottar statlige tjenester. Forslaget innebærer ingen automatiske unntak fra taushetsplikten. Det er klare begrensninger på hvilken type informasjon som kan gis ut, og i hvilke tilfeller, sier Eriksson, og legger til:

- Jeg ser ingen grunn til at det skal være enklere for en som mottar sosialhjelp å gjemme seg for politiet, enn en som mottar avklaringspenger, sier han.

- Så raskt som overhodet mulig
Lovendringen blir nå sendt ut på høring, og fristen for å komme med innspill, vil være rundt tre måneder.

- Når vi har fått de ulike høringssvarene, vil jeg sette meg ned og gå grundig gjennom dem. Da vil jeg ta en rask konklusjon. Målet er å innføre dette så raskt som overhodet mulig, tidlig i 2016, sier statsråden.

Han forteller at han har diskutert forslaget sammen med justisminister Anders Anundsen (Frp).

- Det er en hovedprioritering for denne regjeringen å bedrive effektiv kriminalitetsbekjempelse. Da kan vi ikke ha flaskehalser i systemet som forhindrer det, sier Eriksson til Nettavisen.

- Må skje skriftlig
Ifølge høringsnotatet må politiet søke skriftlig til departementet, eventuelt Arbeids- og velferdsdirektoratet, om å få ut opplysningene.

Det påpekes at det kan bli stilt særskilte vilkår for utlevering.

«Forslaget innebærer videre at opplysningene gis skriftlig til politiet og kriminalomsorgen som har søkt om disse og at dispensasjonsvedtaket vil være hjemmelen for utlevering», heter det i forslaget.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.