Tall fra Trafikketaten i Oslo viser at det i år har vært en kraftig nedgang i antall gebyrer som er skrevet ut til eiere av bygårder på grunn av rasfarlig is og snø på tak.

Så langt i år har de skrevet ut bare 200 gebyrer, mot 1420 i den samme perioden i fjor.

- Vi har registrert at gårdeiere har blitt flinkere i år til å rydde tak for snø og is, sier kommunikasjonsdirektør Kari Eliassen i Trafikketaten i Oslo kommune til Nettavisen.

- Ulykken en vekker
Trafikketaten tror fjorårets alvorlige ulykke, der Robin A. Vedvik Helmersen (24) fikk en isblokk i hodet og ble livstruende skadet, har vært en vekker for gårdeierne.

- Dessverre var det en veldig alvorlig ulykke i fjor som nok har bidratt til at gårdeiere er mer bevisste på faren det er og hvilket ansvar de har, sier Eliassen.

Robin-ulykken fikk også politiske følger ved at Oslo kommune hevet dagbøtene for rasfarlige tak fra 500 til 5000 kroner.

- Vi ser en effekt av at gebyret ble hevet, og at det har vært mye fokus på dette, sier kommunikasjonsdirektøren.

Hun påpeker at det viktigste for dem ikke er å skrive ut flest mulig gebyrer, men å sørge for at det er trygt for folk å ferdes i Oslos gater.

- Vinteren annerledes
Samtidig mener Trafikketaten at årets kalde vinter har hatt mye å si for den store nedgangen i antall gebyrer.

- Den store forskjellen på gebyrer på grunn av is og snø på tak skyldes at værforholdene har vært helt annerledes. I år har det vært relativt lite snø og jevnt kaldt, derfor har det kun i korte perioder vært spesiell stor fare for takras, sier Eliassen.

For ett år siden var værforholdene helt motsatt.

- I fjor var det mye snø og mye mildvær, så det var svært mange tak som hadde store snømengder som truet med å falle ned, sier hun.

Faren: - Det er gledelig
Onsdag var det nøyaktig ett år siden Robin ble truffet av isblokken på Frogner i Oslo. I den forbindelse snakket Nettavisen med 24-åringens far, Rune Vedvik, som kunne fortelle om en stor fremgang for sønnen.

Les intervjuet her: - Robin kan snakke igjen

Faren synes det er gledelig dersom ulykken har ført til at gårdeiere har blitt flinkere til å fjerne snø og is fra tak.

- Dersom ulykken har resultert i at gårdeiere har blitt flinkere til å rydde tak, så er vi veldig godt fornøyd med det, sier Vedvik.

Han sier familien er glad for at media og politikere har hatt mye fokus på rasfarlige tak etter ulykken.

- Det har vært ganske mye oppmerksomhet rundt is og snø på tak etter ulykken med Robin, og dersom ulykken har ført til at det ikke har skjedd andre ulykker, har det ikke vært bortkastet, sier Vedvik.

- Opprører meg veldig
Før jul ble det tatt ut tiltale mot eieren av bygården som påtalemyndigheten mener raset kom fra, Bik Bok-gründer og milliardær Kenneth Sandvold. Sandvold, hans bror og selskapet Sandvold Bolig AS er tiltalt for uaktsom legemsbeskadigelse. Men gårdeieren nekter straffskyld, noe som gjør faren til Robin svært provosert.

Les egen sak: Bik Bok-gründer tiltalt etter israsulykke

- Vi skulle ønske at gårdeier i denne saken hadde innsett sitt ansvar. Det gir oss som familie en ekstra påkjenning at vi er nødt til å forholde oss til juridiske spissfindigheter i forhold til ansvaret, Vedvik.

Han synes det er utrolig at det reises tvil om hvor raset kom fra.

- Det at det reises tvil i det hele tatt om hvor dette raset kom fra må jeg innrømme at jeg er litt provosert av. Nå er politiets etterforskning ferdig for lenge siden, og konklusjonen både på den taktiske og tekniske etterforskningen er jo krystallklar. Og når det i tilegg har fremkommet opplysninger om at gårdeier i forkant av ulykken var advart flere ganger om at det var farlig is overhengende på gården hans, og at ulykken kunne vært unngått, må jeg si at det opprører meg veldig mye, sier Vedvik.

Synder med varselskilt
Trafikketaten har i år også skrevet ut 130 gebyrer til gårdeiere for misbruk av skilt der det varsles om rasfare.

- Det nye er de såkalte avviserne, der gårdeiere setter ut skilt om at her er det rasfare. Den hjemmelen hadde vi ikke før i år, sier Eliassen i Trafikketaten.

Hun sier mange gårdeiere synder på dette området, og risikerer da også et gebyr på 5000 kroner.

- Det vi ser er at det er en del gårdeiere som setter opp avvisere når det lukter vinter og lar de stå til langt utpå våren, og det er ikke meningen. Hensikten med disse avviserne er at hvis en gårdeier ser at det er fare for at det kan bli takras, så må han med en gang sette opp advarsel om at det er fare for ras og umiddelbart fjerne snø og is. Deretter skal de ta merkingen ned igjen, og da skal faren være borte, sier Eliassen.

Ifølge bestemmelsene kan varselskiltene stå oppe i maksimalt sju dager.

- Den største ulempen om de henger for lenge oppe er at folk mister helt respekten for dem. Det blir også trafikkfarlig enkelte steder fordi folk må bevege seg ut på veien, og de som brøyter på fortauene kommer ikke fram, sier hun.

46 gebyrer for hålke
Når Trafikketaten ser at det er fare for is- og snøras, varsles gårdeier om de vet hvem det er, og det skrives ut et gebyr. Er det akutt fare, tilkalles brannvesenet for å fjerne snøen og isen.

- Da får gårdeier også regningen fra brannvesenet for den jobben de må gjøre, sier Eliassen.

I tilegg til is- og snøgebyrene, har Trafikketaten så langt i år skrevet ut 46 gebyrer for glatte fortau innenfor Ring1, mot 32 gebyrer fra januar til midten av mars i fjor. Det er nemlig gårdeiers plikt å strø utenfor egen bygård når det er hålkeføre.

På grunn av snøbrøyting har det også blitt tauet inn 1705 biler så langt i år, mot 1990 i den samme perioden i 2010. Og snart blir det mange flere, for den 4. april starter vårrengjøringen i Oslos gater.