I fjor alene økte Rødt sitt medlemstall med nesten 40 prosent – og i løpet av de to foregående årene samlet har antallet medlemmer mer enn fordoblet seg – fra 4.540 ved utgangen av 2017 til 9.661 medlemmer da fjoråret tok slutt, ifølge Dagen. I 2018 var medlemstallet 6.927.

Les også: Velgernes dom på tampen av året: Disse partiene sliter - ett parti skiller seg ut

Også Miljøpartiet De Grønne nærmer seg 10.000 medlemmer. Mellom 2016 og 2018 lå medlemstallet på rundt 7.000, men i fjor kom det opp i 9.963.

Les også: Bjørnar Moxnes: - Regjeringen har satt milliardær-rekord

De andre partiene har så langt ikke full oversikt over sine tall for 2019, men den generelle trenden de siste årene er avtagende. For Kristelig Folkeparti akselererte medlemsfallet i fjor, og partiet anslår at det ved utgangen av 2019 hadde 19.952 medlemmer – ned fra 23.802 medlemmer i 2018.

Det betyr at medlemstallet til KrF er mer enn halvert siden 2001, da det hadde 48.000 medlemmer. Partiet har hatt en jevn nedgang i medlemstallet på 1.000-2.000 medlemmer i året, med unntak av i fjor, da det stupte med nesten 4.000 medlemmer.

Fallet henger trolig sammen med det opprivende retningsvalget i 2018, med den påfølgende regjeringsinntredenen og partileder Knut Arild Hareide avgang i 2019.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre melder alle om fall i medlemstallene de siste årene.

(©NTB)