Partiet Rødt gjorde et brakvalg på Stortinget i 2021, og i partiprogrammet kunne man lese lovnader om at nordmenn har rett på heltidsstillinger. Det sosialistiske partiet var også klokkeklare på at den retten var lovfestet.

«Altfor mange lønnstakere jobber deltid mot sin vilje. Det gir lav inntekt, dårlig pensjon og en hverdag hvor mange må jakte på ekstravakter for å spe på. Slik vil ikke Rødt ha det», heter det i programmet.

Les også: Nyt ferien: Snart blir du snytt for en lang rekke «gratis» fridager

– Hovedregel

Nå vil de selv ansette en regnskapsmedarbeider i en 50 prosent stilling, noe partiet også ville i 2017. Også da tilbød Rødt deltidsstilling.

Det var Finansavisen som omtalte saken først.

Selv ønsker ikke Rødt å svare fra stortingshold, men partisekretær Benedikte Pryneid Hansen forsvarer likevel utlysningen.

– Rødt mener heltidsarbeid skal være hovedregelen i arbeidslivet, og at denne rettigheten skal lovfestes, sier hun til Finansavisen.

Problemet med ufrivillig deltid, ifølge Hansen, oppstår når det opprettes flere deltidsstillinger som kunne vært dekket av enkelte, færre fulle stillinger.

Dette står det likevel ingenting om på Rødts nettsider, men det gjentas i stedet at man skal ha lovfestet rett, ved at arbeidsmiljøloven slår fast at det «som hovedregel ansettes i full stilling».

Les også: Erna Solberg freder skjenkeforbudet

– Gradvis utvidelse

– Når Rødt nå søker regnskapsmedarbeider i 50 prosent stilling er dette som del av en gradvis utvidelse av regnskapsavdeling, siden partiet vokser. Den forrige deltidsstillingen avisen viser til er økt til en 100 prosent fast stilling, og nå utvider vi igjen, sier Hansen videre til avisen.

På spørsmål om man bør kunne kreve, etter lovfestet rett, en 100 prosent stilling om man får stillingen Rødt utlyser, mener Hansen at arbeidstager ikke skal bestemme behovet.

Hun legger til at Rødt har et begrenset personalbudsjett, og nå som de øker potten, ansetter de flere folk og dermed en halv stilling til regnskap.

Les også: Bjørnar Moxnes grillet i Nettavisens utspørring: - Da går det dårlig