Nettavisen har spurt partileder Bjørnar Moxnes i Rødt om Russlands invasjon av Ukraina, et land som ikke er Nato-medlem, gjør at han har gjort seg noen tanker om norsk Nato-medlemskap de siste dagene.

– Rødt er mot norsk Nato-medlemskap, sier Moxnes og bekrefter at partiets linje står fast.

– Vi bør stå utenfor stormaktsallianser, og Nato har dratt oss inn i flere kriger «out of area», som har trampet på folkeretten og ført til titusener av drepte sivile og millioner på flukt. Denne krigsdeltakelsen har ifølge vår forrige forsvarssjef også svekket Norges forsvarsberedskap hjemme. Vi mener Norge heller enn å delta i krigføring i Asia og Afrika bør styrke Norges selvstendige forsvarsevne. Så har selve medlemskapsdebatten ikke vært aktuell i norsk politikk på mange år.

Det skriver Moxnes i en e-post til Nettavisen.

To partier er imot

Partiene Rødt og SV er som kjent de eneste partiene på Stortinget som ønsker å ta Norge ut av forsvarsorganisasjonen Nato, der Norge har vært med siden oppstarten i 1949.

For begge partier er skepsis til amerikansk utenrikspolitikk en medvirkende årsak til partienes standpunkt.

Les også: Strømprisen presses oppover - men følger ikke europeiske ekstrempriser

Partilederne i Rødt og SV har sterkt fordømt Russlands invasjon av Ukraina, men da de kom med sine fordømmelser av Russlands anerkjennelse av øst-ukrainske områder som selvstendige - før den fulle invasjonen av Ukraina - nevnte Moxnes at Rødt også har markert seg mot «USAs framflytting av større militærstyrker og våpensystemer stadig nærmere Russlands grenser, som har økt konfliktnivået i Europa».

USA-kritikk i miksen

Lysbakken har ikke nevnt USA i sine Facebook-innlegg, og har tvert imot sagt at partiets kritikk av Russland nå må være uten «men, forbehold eller «hva med»».

Moxnes svarer følgende på spørsmål om hvorfor det var nødvendig å nevne USA.

– Rødt fordømte umiddelbart Russlands folkerettsstridige angrepskrig og før det fordømte vi Russlands folkerettsstridige anerkjennelse av utbryterrepublikker og russisk trusseldiplomati i ukene før invasjonen. Rødt har hele tiden ment at det er viktig å unngå tiltak som øker krigsfaren og mener Norge nå både må jobbe for å straffeforfølge det russiske lederskapet bak invasjonen og samtidig unngå at Norge og Europa blir slagmark i en krig mellom atommakter.

Les også: Hviterusslands president med illevarslende atomvåpen-melding

– Men hva har det med USA å gjøre?

– Norge må først og fremst jobbe for å få de russiske styrkene ut av Ukraina, gjenopprette Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, samtidig som vi unngår at Norge og Europa blir slagmark i en krig mellom atommaktene USA og Russland.

Moxnes sier til NRK at Rødt ikke ønsker at Norge skal sende våpen til Ukraina. Dette valgte likevel Støre og regjeringen å gjøre mandag kveld.

Mener Nato gjør Norge mer utsatt

Da invasjonen brøt ut snakket Nettavisen med internasjonal politikk-professor Jo Jakobsen fra NTNU, som forklarte at Russland invaderer fordi Kreml mener Ukrainas generelle vestvending de siste årene er en trussel mot deres autoritære styresett.

Les mer: Ekspert forklarer: Slik tenker Russland og derfor angriper de

Til Dagbladet sier Jakobsen at mangelen på Nato-beskyttelse gjør at Russland regnet med at de kunne angripe Ukraina uten et direkte militært svar fra Nato.

Dette er ikke overførbart til Norge, skal man tro Rødts nettside. Der skriver de at «Rødt vil melde Norge ut av NATO, fordi NATO gjør Norge mer utsatt for angrep og verden mer utrygg».

Nettavisen gjengir formuleringen til Moxnes og spør om han mener Nato-medlemskapet gjør Norge til et mer eller et mindre trygt land.

– Rødt mener Russlands folkerettsstridige invasjon av Ukraina understreker behovet for at Norge prioriterer forsvaret av Norge, framfor deltakelse i Natos mislykkede kriger i Afrika og Asia. Det er ikke i norsk interesse å øke konfliktnivået i nord ved å tillate amerikanske baser på vårt territorium i fredstid eller overlate suverenitetshevdelse til amerikanerne. Dette må vi stå for selv, og derfor må forsvaret av Norge styrkes, svarer Moxnes.

Les også: Nato-land legger press på Stoltenberg for å få ham til å fortsette

– Spørsmålet var om Rødt mener at Nato-medlemskapet gjør Norge mindre trygge enn vi ville vært utenfor Nato?

– Rødt mener Russlands folkerettsstridige invasjon av Ukraina understreker behovet for at Norge prioriterer forsvaret av Norge, framfor deltakelse i NATOs mislykkede kriger i Afrika og Asia. Så lenge NATO-medlemskapet brukes til å dra Norge inn i folkerettsstridige angrepskriger som undergraver folkeretten og hindrer Norge i å prioritere forsvaret av landet fremfor krigføring i utlandet, mener vi at medlemskapet ikke tjener oss.

– Og hvis du lurer på om Nato gjør verden mer utrygg, kan du spørre noen av de millioner mennesker som har mistet hus og hjem og blitt flyktninger som følge av Nato-lands ødeleggende kriger i Afghanistan, Libya og Irak.

– Bommer helt

Leder av AUF, Astrid Hoem, er helt uenig med Rødt-lederen.

– Invasjonen av Ukraina viser tydelig behovet for et sterkt og samlet Nato. Under en sånn invasjon er ikke det noe poeng i å diskutere Nato-medlemskap som noe teoretisk. Nå er det ren, praktisk sikkerhetspolitikk.

– Nato gir oss trygghet og en allianse der vi kan jobbe samlet. Rødt bommer helt på sin beskrivelse av sikkerhetssituasjonen i verden hvis de mener at det er Nato som truer vår sikkerhet nå. Det er det kun Russland som gjør.

– Hvordan tror du vi ville hatt det dersom vi ikke var medlem av Nato?

– Du kan jo se på situasjonen Finland og Sverige står i. Det tror jeg er veldig krevende. Russland sier nå i praksis at de ønsker å styre forsvars- og utenrikspolitikken til noen av nabolandene sine, ved at Nato ikke skal ekspandere østover. Og da er vi i AUF glade for at vi er med i Nato. Det finnes ingen alternativ til Nato som kan trygge oss på samme måte.

Hoem legger til at AUF også har vært kritiske til Nato, men de støtter Nato som forsvarsallianse.

– Det betyr ikke at vi i AUF er helt uten Nato-kritikk. Vi har vært svært kritiske til «out of area»-aksjoner og militære operasjoner uten FN-mandat. Vi er tydelig på at Nato skal være en forsvarsallianse og ikke angrepsallianse. Men nå er vi i en situasjon der vi ser behovet for en forsvarsallianse.