STORTINGET (Nettavisen): Nest-siste landsmøte med Rødt står for tur på Alnabru i Oslo.

Partiet skal vedta nytt prinsipp-program og legge strategien frem til 2026.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kan lene seg på meningsmålinger nasjonalt på 4-5 prosent og i Oslo så høyt som 8,5 prosent.

- Landsmøtet avgjør

I prinsipprogrammet står det at «Rødt støtter grunnprinsippene «yte etter evne, få etter behov». Dette kaller vi i Rødt kommunisme».

Moxnes ville fjerne «kommunisme» fra programmet i 2014, men ble stemt ned.

- Moxnes, kommer «kommunisme» til å overleve dette prinsipprogrammet?

- Det er opp til landsmøtet. Målet vårt er et klasseløst samfunn, der ikke familien din avgjør hvilke muligheter du får i livet, men der folk stiller mye likere, sier Moxnes til Nettavisen.

- Klasseløst samfunn

- Hva forbinder du selv med kommunisme?

- Et klasseløst samfunn. Kort og godt. Vi skal ha et langsiktig mål om det. Jeg tror mange ser at dagens økonomiske system - kapitalismen - samler makt og rikdom hos noen få, som øker forskjellene mellom oss og fører oss på kollisjonskurs med klima.

- Hvordan ser du for deg Karl Marx-teorier satt ut i praksis i Norge i 2019?

- Vi ønsker at folkestyre også skal ha mye mer å si over økonomien, at ikke folkestyre stanser ved fabrikkporten, slik at nøkkelindustrier, hele bank og finans som er blodomløpet i økonomien, ikke kan styres av private særinteresser, men av samfunnsinteresser - demokratiet.

- Derfor må vi tøyle makten til de som eier, som er en bitteliten økonomisk elite, og gir mer makt til folk flest.

- Norges sterkeste grasrotparti

Partiet stiller med lister i 139 kommuner til høstens valg, noe som er rekord.

- Vårt mål er å bli Norges sterkeste grasrotparti og på sikt å bli større enn Frp, sier Rødt-ledelsen selvsikkert.

Rødt nasjonalt har ingen regler for hvem partiet kan stemme for lokalt, men:

- Er det et parti som konsekvent drar i én retning, er det Rødt. Vi vingler ikke, sier Moxnes.

Vil kutte i ordførerlønningene

Rødt tar til orde for å kutte i lønningene til ordførere og rådmenn.

- Det er ingen påvist sammenheng mellom veldig høye lønninger og gode ledere, men vi tar ikke til orde for sultelønn, altså. Vi støtter jo nærmest enhver streik, sier Moxnes.


Målet: Kommunisme

Rødts mål er i prinsipprogrammet klinkende klar:

«Rødt sitt mål er å fjerne klassene og slik også klasseundertrykkingen. Dette arbeidet må fortsette i et sosialistisk samfunn, og det må skje i samvirke mellom folkelige organisasjoner av alle slag.»

- Uten kontinuerlig kamp og organisering mot undertrykking er risikoen stor for at de tidligere strukturene bryter fram igjen, heter det.

«Når en etter hvert kommer stadig nærmere målet om et samfunn uten undertrykking, i harmoni med naturens tålegrenser, vil det være mulig å se konturene av et klasseløst samfunn: en verden der alle mennesker er like mye verdt – og der grunnprinsippet er «yte etter evne, få etter behov». Dette kaller vi i Rødt kommunisme,» står det i forslaget til Rødts prinsipprogram.

- Haster å vise frem alternativer til kapitalisme

- Det er mange år siden vi gjorde klart vårt syn på demokrati og sosialisme, så der blir det nok ingen endring, spår Moxnes.

- Jeg vil bare minne om at sosialismen er nyere enn liberalismen.

Han ønsker blitzlyset på Rødts program:

- Vi ønsker ikke å gjemme bort noe, men vise det frem: Det haster å vise frem alternativer til kapitalisme, sier Moxnes.

Karl Marx

Kommunisme er en revolusjonær sosialistisk ideologi, basert på teoriene til Karl Marx. Målene er et samfunn uten sosiale klasser, penger og statsmakt, hvor privat eiendom er avskaffet til fordel for felleseie. Her skal alle jobbe etter evne og motta etter behov.