Under et seminar på Høyres landsmøte i helgen trakk næringsminister Røe Isaksen fram det han kaller en tikkende bombe i velferdssamfunnet.

– Hvis ikke flere av innvandrerne kommer i jobb, vil ikke det norske velferdssamfunnet være bærekraftig, sier Torbjørn Røe Isaksen til Dagens Næringsliv.

Røe Isaksen har sammen med ledelsen i Høyre lenge jobbet med analyser om hva som skal til for å bevare, og hva som truer et bærekraftig velferdssamfunn i Norge.

Han sier det har seget inn en erkjennelse i alle partier at det ikke hjelper med liberalt sinnelag og gode intensjoner hvis det skaper nye sosiale problemer i Norge med høy innvandring.

– Jeg har sagt dette i mange år. Høy innvandring er ikke forenlig med et bærekraftig velferdssamfunn. Sånn er det, sier han.

Høyre-statsråden viser til den lave sysselsettingen blant innvandrere med afrikansk og asiatisk bakgrunn.

Statistisk sentralbyrås siste oppdaterte tall fra 13. mars i år viser at kun 48,6 prosent av befolkningen mellom 20 og 66 år med afrikansk bakgrunn er sysselsatt. Tilsvarende tall for de med asiatisk bakgrunn er 56,1 prosent. For hele befolkningen, inkludert innvandrergruppene, er 75,3 prosent sysselsatt.

(©NTB)