- Vi har kanskje ikke sagt tydelig nei til bompenger før, men det gjør vi nå, sier fylkesleder Heidi Bjerga i Rogaland SV til Dagsavisen.

Rogaland SV fremmer et forslag med tittelen «Nei til bompengefinansiering av vegprosjekter» under SVs landsmøte på Gardermoen til helgen.

- Sosialt urettferdig

Bjerga forklarer at de vil ha færre store veiprosjekt og ingen bompenger.

– Den ene grunnen til dette forslaget er at det er sosialt urettferdig å bruke bompenger for å finansiere infrastrukturen vår, og det andre er at vi bygger veier hemningsløst. Vi må begynne å bruke private penger, våre penger, på en bærekraftig måte. Og så må vi tenke oss om når vi bygger veier, sier Bjerga til avisen.

Kun Viken SV ser ut til å støtte forslaget så langt.

«Folkeaksjonen nei til mer bompenger»: - Det rammer de som tjener minst

Nettavisen har vært i kontakt med Bjerga for en utdypende kommentar.

- Staten må stille garanti

I forslaget fra Rogaland SV står det at:

«SV mener at all utbygging, blant annet europaveger, riksveger og kollektiv, må behovsprøves, klimavurderes, prioriteres og finansieres gjennom Nasjonal transportplan.»

  • Vi trenger ikke ferjefri firefelts motorveg mellom Kristiansand og Trondheim hvor vi skal kjøre 8 110 km/t. Vi mener oppgradering av vegene, gul midtstripe, aktiv bruk av forbikjøringsfelt og satsing på nullutslippsferjer er løsningen. Det sparer store inngrep i naturen og ikke minst matjord.
  • SV mener at staten må fullfinansiere nødvendig kollektiv infrastruktur.
  • SV mener at staten som vegeier, i stedet for fylkeskommunene, selv må stille garanti for alle 13 europaveger og riksveger.