OSLO TINGRETT (Nettavisen): Tirsdag startet rettssaken hvor torpedoen Jan Erik "Jannik" Iversen er tiltalt for forsøk på grov utpressing på mellom 30 og 40 millioner kroner av Kjell Inge Røkke.

Torpedoen har helt tiden nektet straffskyld.

Torsdag var Kjell Inge Røkkes livvakt i vitneboksen. Han fortalte om da han ble engasjert av Røkke 4. januar 2018, etter at konflikten mellom Iversen og Røkke virket fastlåst, og Røkke fryktet for sitt og sin families liv og sikkerhet.

- Jeg kjente ikke Røkke fra før. Den første gangen jeg hilste på ham var 4. januar. Han var merket av situasjonen, stille og opptatt av hva han kunne gjøre for å ha en trygg og forutsigbar hverdag, sa Anders Snortheimsmoen.

Les også: Her oppsøker torpedoen Kjell Inge Røkke i garasjen på Aker

- Røkke hadde sterk frykt og uro

Han har bakgrunn fra politiet gjennom 35 år, og har blant annet vært sjef for beredskapstroppen (spesialtrent politi).

Torpedoen ble pågrepet av politiet 29. januar 2018, etter at Snortheimsmoen hadde anbefalt Røkke å anmelde det han mente kunne være utpressing over tid. Tiltaleperioden gjelder utpressing fra 1. november 2017 til 29. januar 2018.

I avhør har Snortheimsmoen forklart at han opplevde Røkke som utrygg og at han hadde en sterk frykt og uro da de møttes første gangen.

- Jeg fikk en del spørsmål om hva som er vanlig i denne typen saker. Røkke fremsto som merket og uttrykte frykt, sa han i retten.

Les også: Dramatisk start på Røkkes forklaring: - Jeg syntes det var ubehagelig

Søndag 28. januar fikk den tidligere politimannen en SMS fra torpedoen. Budskapet var klart. Den påfølgende tirsdagen skulle Iversen komme hjem til Røkke klokken 09.00 og hente ham.

- Når han uttrykker at "han skal komme hjem" så berører man familien, selv om det ikke går direkte på dem. I en slik trusselsituasjon påvirker det familien uansett. De må ta hensyn til det, og de må ta det på alvor. Da handler det om å gjøre gode forberedelser, og sette inn tiltak for å møte trusselbildet som oppstår, sa Snortheimsmoen.

Da han var i avhør i februar 2018 sa Snortheimsmoen at det var gjort tiltak for å trygge familien til Røkke, og at de hadde måttet endre livene sine drastisk. Deler av avhøret ble lest opp i retten.

Gikk gjennom sikkerhetstiltak fra familien

5. januar 2018 ble Snortheimsmoen ringt opp av "folkene rundt Røkke". Da satt torpedoen i en bil og ventet i Aker-garasjen på Fornebu.

- Jeg reiste da ut, tok kontakt med Røkke, og vi ble enige om å kjøre han hjem og ikke konfrontere Iversen i garasjen. Jeg kjørte da Røkke hjem i hans bil. Jeg hadde noen møter med Røkke om hva vi skulle gjøre. Han ønsket råd. Vi fulgte med på hva som skjedde på Aker, sa Snortheimsmoen.

I retten forklarte Røkke på tirsdag også om at det måtte iverksettes sikkerhetstiltak for ham og familien.

- Jeg gikk gjennom sikkerhetstiltak sammen med min familien. Det ble en koordinert sikkerhet med Aker-systemet. En av prosedyrene var at jeg ble hentet hjemme og kjørt til kontoret på Aker, sa Røkke.

Det ble også vurdert å bygge et sikkerhetsrom i boligen, men dette ble droppet.

- Vi har tidligere opplevd at andre har prøvd å ta seg inn til barnas soverom med stige. Safe room ble også vurdert, men det droppet vi. Vi iverksatte de sikkerhetstiltakene vi mente ville være dekkende, sa Røkke.

I retten fortalte han også om at veien til skolen til barna ble sjekket, og de fulgte med på hvilke biler som var i nærheten av familiens bolig. I tillegg sjekket de registreringsnumre på de ulike bilene for å avdekke hvem som eide dem.

Høsten 2017 oppsøkte Iversen Røkke på hans arbeidsplass på garasjeanlegget på Aker på Fornebu. Dette skjedde flere ganger. 1. november oppstod det en konfrontasjon mellom de to, men det ble ikke utøvet vold.

Skulle grisebanke Røkke

Røkkes sønn, Kristian Monsen Røkke, fikk også flere SMS-er av torpedoen der han gjorde det klart at han ønsket å møte Røkke. I begynnelsen av oktober i 2017 ble også sønnen oppsøkt på Aker. Da tikket det inn en SMS til Røkke-sønnen om at torpedoen satt i resepsjonen og ventet på ham.

- Kan du si litt om hvordan dette påvirket deg? spurte politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen da Kristian Monsen Røkke vitnet i retten onsdag.

- Vi har gått gjennom ny sikkerhetsrutine for meg og min familie. Vi er mer bevisst på alt vi gjør. Det er ubehagelig å høre at noen skal utføre fysisk vold mot min far, sa han i retten.

Se video: Dette er Kjell Inge Røkke:

Fysisk vold mot Røkke var noe han selv forklarte seg om.

- I januar 2018 ble situasjonen slik at Iversen sa han skulle hente meg og grisebanke meg, og ta meg med til politiet slik at han kunne anmelde meg, sa milliardæren.

- Saken var blitt verre og verre, både når det gjaldt trusler og presselementet. Jeg håper at retten tar stilling til at han (Iversen) begynte å sende SMS-er til min sønn om å grisebanke meg, påføre meg fysiske skader og eksponere meg og min familie på en ufordelaktig måte, sa Røkke på tirsdag.

Torpedoen mener forklaringene om sikkerhetstiltak er sprøyt.

- Det er Harry Potter-historier. Hvis Røkke har rent mel i posen, hvorfor skal ha sikkerhetsrådgivere og livvakter rundt seg? sier Iversen til Nettavisen.

- Han har jo vært redd for deg. Og du truet ham med grisebank.

- Hvorfor skal han være redd meg hvis han ikke har noe å være redd meg for? Grisebank er bare god gammeldags norsk juling. Men jeg har ikke truet ham, og Røkke kan si hva han vil. Nå får ikke jeg gjort noe mer. Utfallet blir som det blir, og det skal jeg ta som en mann.

I januar 2018, frem til Iversen ble pågrepet, hadde livvakt Snortheimsmoen fire møter med torpedoen. Da Snortheimsmoen hadde møte med Iversen på Bjerke travbane 16. januar 2018 tok torpedoen også opp at han skulle grisebanke Røkke.

Selv om det var flere møter lot ikke konflikten seg løse ved megling. Ifølge Snortheimsmoen krevde Iversen penger, og var ikke lydhør for å få til en løsning uten at han fikk betalt.

- Jeg følte jeg ikke kom noen vei med "Jannik". Han ga ingen inntrykk av at det var mulig å løse dette. Underveis i dialogen med Iversen var jeg også i kontakt med politiet. Etter et møte med Iversen 29. januar ble jeg i fellesskap med politiet enig om at det beste ville være å anmelde saken, så kunne politiet håndtere det, sa Snortheimsmoen.

- I avhør har du sagt noe om at tiltalte hadde evne, vilje og kapasitet til å gjennomføre truslene, kan du utdype det? spurte politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen.

- Ja, det stemmer.

For politiet har det vært viktig å belyse sikkerhetssituasjonen, hvordan Røkke opplevde utpressingen.

- Det har vært et tema i retten fordi det belyser måten denne situasjonen har påvirket fornærmede, og det sier noe om alvorlighetsgraden som eksisterte, sier politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen.

- Det vil også si noe om den belastningen som fornærmede har følt, og noe om intensiteten i utpressingssituasjonen som forelå. Det vil også kaste lys over om det faktisk har vært en utpressing. Det ville kanskje stilt seg annerledes dersom det ikke var blitt satt inn tiltak. Å belyse sikkerhetssituasjonen kan også ha betydning for fastsettelse av straff.