Pohle har bodd til leie i en leilighet som er solgt til Tromsø kommune. Han er uføretrygdet, men har likevel for høy inntekt til at han er berettiget til kommunal bolig, som uansett har en grense på tre års botid, skriver Nordlys.

Han er derfor oppsagt fra leiligheten, men har i stedet fått tildelt et startlån. I tildeling av kommunalt startlån er det en betingelse at man ikke byr over takst/prisantydning.

- Startlånene er ingenting verdt så lenge jeg ikke kan by over takst eller prisantydning. Alle de cirka 50 boligene jeg har vært på visning på, har vært solgt over takst, forteller han til Nordlys.

- Det må være mange flere enn meg som opplever det samme.

Skal ikke presse opp prisene
- Formålet med startlånet er at flest mulig skal få hjelp til en bolig av rimelig standard. I og med at vi er med på finansiere cirka 15 prosent av omsetningen i Tromsø, ønsker vi ikke at disse lånene skal brukes til ytterligere å drive opp boligprisene, sier enhetsleder Roar Stangnes ved Boligkontoret i Tromsø kommune til Nordlys .

- Det vil i neste omgang gå ut over den gruppen som mottar slike lån.

Stangnes sier regelen om ikke å by over takst har eksistert lenge og håndteres ganske restriktivt.

Han ser problemet med regelen og vet at mange sliter med skaffe seg den bolig de ideelt vil ha, men sier han vet at det omsettes boliger til prisantydning.

- Boliger ingen vil bo i
- Det kan godt være at det selges boliger under takst, selv om jeg ikke har funnet noen. Men det må dreie seg om boliger som er så utrivelige at ingen vil bo der, kanskje med unntak av ungdom som vet at det er midlertidig, sier Rolf Pohle.

Han er oppbrakt over at boligkontoret i brevet som følger hans anke over oppsigelsen, mer enn antyder at han ikke har gjort nok for å skaffe seg ny bolig.

- Der må vi nok gå oss selv og si at vi har kommet med beskyldninger som ikke er riktige, sier Stangnes.

- Hva vil dere gjøre med det i den videre behandling?

- Hvis klagen går videre skal vi rette det opp i forhold til klageutvalget.

- Tilpasset min helse
Pohle ser ingen lysning på boligproblemet. Han skulle allerede vært ute av boligen han nå leier.

- Men jeg kan da ikke flytte på gata. Jeg skjønner at det finnes folk som har det enda verre, men hva hjelper det å kaste meg ut. Boligen jeg har i dag er tilpasset de utfordringer jeg har – og må forberede meg på i framtida – med de helseproblemer jeg har.

Med myndighetenes krav om 15 prosent egenkapital har han ingen sjanse til å finansiere egen bolig uten hjelp. Og med de strenge kravene til startlånene kommer han heller ingen vei.

- Senest i forrige uke så jeg på en toroms i Kroken, der startet og endte budet 100.000 kr over takst. På det meste har leilighetene jeg har sett på gått 300.000 kr over takst, sier han og vet verken ut eller inn.

Ønsker mer handlingsrom
Stangnes sier han skulle ønske at boligkontorets handlingsrom var større. Sammen med Fredrikstad ligger Tromsø på bunn blant storbyene hva angår kommunale boliger til utleie.

Per nå finnes det godt over 100 søkere som er i en situasjon der de ville kvalifisert til kommunal bolig, hvis det hadde vært boliger tilgjengelig.

Les flere saker i Nordlys.