Romfolk fikk medhold og får bli ved Sognsvann

Foto: Henrik Arneberg

Oslo byfogdembete har besluttet at romfolk som har satt opp teltleir ved Sognsvann, ikke skal fjernes. Statsbygg har ikke avgjort om saken skal ankes.

28.06.13 13:08

Oslo (NTB-Anniken Celine Berger): Statsbygg reiste i juni en utkastelsessak for å få fjerne en teltleir satt opp av romfolk på Sognsvann, og også teltleirer som var plassert bak Riksarkivet på Sognsvann.

Oslo byfogdembete tar ikke statens begjæring til følge, lyder kjennelsen.

Fornøyd
Advokat Cecilie Schjatvet representerte romfolket og er svært fornøyd med utfallet.

- Vi førte våre bevis, og det var viktig for romfolket å føle at de fikk opplyst staten bedre. Det bidro til det positive utfallet, som jo er veldig viktig for dem, sier Schjatvet til NTB.

Retten har lagt vekt på at loven skal være lik for alle.

- Med skreddersydde overnattingsforbud i sentrale strøk er romfolket henvist til å søke lovlige overnattingsmuligheter. Som påpekt er norsk lov lik for alle, og friluftslovens oppholdsregler med rett til telting i utmarksstrøk gjelder også romfolk. Statens krav om fravikelse av romfolket i de tre aktuelle teltleirer på Sognsvann er et uforholdsmessig tiltak som ikke kan håndheves gjennom norsk rettsorden, skriver dommer Terje Reinholt Johansen i sin kjennelse.

- En menneskerett
Videre heter det at nytten av et forføyningsinngrep vil være uforholdsmessig liten.

Artikkelen fortsetter under bildet

Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpic)

- En slik form for systematisert tvangsbefordning med endeløse saksanlegg for domstolene som her er ment begrenset til kun å omfatte overnattende sigøynere i området, vil meget lett utfordre helt grunnleggende menneskerettigheter.

Menneskers rett til bolig og opphold regnes som svært betydningsfulle rettsgoder og er gitt solid vern gjennom universelle menneskerettigheter, heter det.

Allemannsretten etter friluftsloven er ikke begrenset til kun å gjelde rent friluftsrettede aktiviteter. Innenfor lovens rammer, vil naturen kunne benyttes til overnatting som er rimeligere enn andre overnattingsalternativer, påpeker retten.

Ulike mennesker
I november i fjor førte Statsbygg en lignende sak mot romfolk som teltet ved Sognsvann, men staten fikk da medhold. I årets kjennelse ble det blant annet vektlagt at selv om staten tidligere har fått medhold, er det ulike mennesker som har teltet der denne gangen, og det er ikke gitt at de oppfører seg på samme måte som gruppen som teltet tidligere gjorde.

I tillegg var årets krav en begjæring om midlertidig forføyning om umiddelbar fjerning av beboerne, noe som krever bevis for at romfolket er til vesentlig skade eller ulempe, noe retten kom fram til at de ikke er.

Forurensningsaspektet er nokså beskjedent, står det videre i kjennelsen, og dette oppfyller ikke kravene til vesentlig skade eller ulempe.

Kravet om umiddelbar fjerning skal heller ikke kunne anvendes mot mennesker i utrengsmål, står det i kjennelsen.

Anke
Statsbygg har foreløpig ikke avgjort om saken skal ankes.

- Nå skal vi gå igjennom premissene i den avgjørelsen retten har tatt for å se om vi skal anke. Vinner vi ikke fram, vil vi begjære en utkastelse, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NRK.

- Området er ikke tilrettelagt for bosetting over tid. Det er dårlig sanitære forhold og heller ikke lagt til rette for avfallshåndtering, sier Njaa Aschim. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.