Gå til sidens hovedinnhold

Ropstad tar knallhardt oppgjør med «detaljstyring» av familiene

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er lei av at staten tvinger familier inn i samme mal. Nå vil han ha et skifte i norsk politikk.

– Altfor lenge har politikken overkjørt familienes ønsker, sa KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i sin åpningstale til KrFs landsmøte torsdag.

– Alle skal gjøre det samme. Ta like lang permisjon. Sende ungene i barnehagen når de er ett år. Få dem over i en skolehverdag som helst skal vare like lenge som voksnes arbeidsdag. Hensynet til arbeidslinjen trumfer alt annet, fortsatte han.

Ropstad løfter nå fram eldreomsorg og familiepolitikk som KrFs hovedsaker fram mot valget i høst.

– Det trengs et skifte i norsk politikk, fra arbeidslinjen, til familielinjen. Fra at alle skal springe i samme takt, til å verdsette at farten kan variere i ulike deler av livet, sa han.

– Familiens rolle svekket

Tobarnsfaren gjorde det tydelig at han har fått nok av rammene som er satt av staten i familiepolitikken:

– Familiens rolle og mulighet til å selv bestemme, har blitt svekket. En moderne familiepolitikk handler ikke om å detaljregulere folks foreldrepermisjon, eller om å øke antall timer i skolen.

Landsmøtet skal behandle en rekke saker rundt foreldrepermisjonen. Blant annet vil KrF skrote tredelingen av permisjonen og utvide til tre uker permisjon til far etter fødsel.

Også barnetrygden skal økes.

– Vi vil fortsette å styrke de økonomiske ordningene for familiene. Derfor vil vi fortsette opptrappingen av barnetrygden. Og derfor er vi krystallklare på at vi vil bevare kontantstøtten for dem som ønsker de ekstra månedene hjemme med ettåringen sin, sa Ropstad.

Landsmøtet skal også behandle et forslag om søskenmoderasjon i barnehage og at det tredje barnet og oppover blir gratis.

Lover covid-pakke

Ropstad er tydelig på at han mener at KrFs arbeid i regjeringen gir resultater hver eneste dag.

– Men, like fullt er vi utålmodige. Vi vil videre, for vi har så mye mer vi vil gjøre sa han.

Han lover blant annet en kraftfull tiltakspakke for å motvirke langtidskonsekvensene av pandemien.

– Det kan være behov for forsterket innsats over lang tid, kanskje år, fordi pandemien rammer noen ekstra hardt, sa han.

I talen trakk han spesielt fram behovet for styrking av den psykiske helsehjelpen og tiltak for å forhindre at folk faller ut av arbeidslivet.

– La det ikke være noen tvil – KrF og regjeringen vil legge fram en kraftfull pakke for å motvirke langtidskonsekvensene av pandemien, sa Ropstad.

Pårørendestøtte

Partiet går også til valg med planer om kontantstøtte til pårørende som tar vare på en syk ektefelle, far eller mor.

– Vi foreslår en statlig, skattefri ordning der en mottar om lag 7.500 kroner per måned. For å kunne motta støtten må den eldre ha et dokumentert omsorgsbehov. De må også bo i tilknytning til sine pårørende, sånn at jevnlig oppfølging er mulig, sa Ropstad i talen.

– Pårørendestøtten skal ikke erstatte helsetjenestene til eldre som bor hjemme, men være et tillegg til de grunnleggende helse- og omsorgstjenestene som eldre får, sa han.

Vil ha «møteplass-skilt» i samfunnet

Partilederen ønsker det han kaller «møteplass-skilt» i samfunnet, og mener dette oppstår når ektefeller, barn, foreldre og venner setter av timer, uker og år til omsorgsoppgaver for sine nærmeste.

– Det skaper møteplasser i hverdagen, som aldri fullt ut kan telles eller regnes på. Og som aldri fullt ut kan verdsettes i kroner og øre, sa han.

Han mener pandemien har vist behovet for fellesskap, og at møtene mellom mennesker blir stadig færre.

– Møtene, ja de kan knapt kalles møter, de skjer i all hast. Vi rekker knapt se hverandre. Kjære Landsmøte! Jeg tror vi, billedlig talt, trenger å sette opp noen flere store skilt med M i samfunnet. Som gir oss tid til å møtes.

(©NTB)