– Jeg har ikke brutt noe regelverk, sier Ropstad til NRK mandag kveld.

Aftenposten skrev søndag at Kjell Ingolf Ropstad i flere år fikk gratis bolig av Stortinget ved å være folkeregistrert hos foreldrene fram til i fjor, selv om han var etablert i Oslo.

Dette er i tråd med Stortingets regler, men jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen sier til TV 2 at han mener Ropstad har brutt folkeregisterloven.

Plikt

Han viser til at vi alle har en plikt til å folkeregistrere oss der vi bor. For stortingsrepresentanter har det vært et unntak. De kan folkeregistrere seg der de hadde sitt bosted før de tiltrådte.

– For eksempel hvis du bor i Bergen og blir valgt inn på Stortinget, som statsministeren vår, så skal du slippe å melde flytting til Oslo. Dermed kan du beholde din gamle adresse, sier professoren.

I et dokument fra 1997 slo Finansdepartementet fast at en stortingsrepresentant som ikke har egen bolig på hjemstedet, kan være folkeregistrert hos sine foreldre og få de samme fordelene som en pendler.

«Det avgjørende vil være om representanten har adgang til å bruke foreldrehjemmet til overnatting og opphold når det passer ham å besøke distriktet, og ikke er avhengig av invitasjon eller samtykke fra foreldrene hver gang han kommer», heter det i uttalelsen.

– Jeg har vært åpen

Dette unntaket kunne Ropstad benyttet seg av dersom han hadde bodd i Agder da han ble valgt inn til Stortinget i 2009, understreker Marthinussen.

– Men Ropstad var ikke bosatt i hjemkommunen da han ble valgt. Han var bosatt i Oslo. Derfor er det uinteressant om han disponerte en bolig i hjemkommunen eller ikke. Han fyller ikke grunnvilkåret for å være folkeregistrert i den opprinnelige hjemkommunen: Han bodde ikke der. Han hadde ikke krav på pendlerbolig, han er ikke pendler, sier Marthinussen til NTB.

Les også: Tilbød jente 1000 kroner for å ta av hijaben

Han legger til at det ikke er sikkert at dette er straffbart, men understreker at han mener det foreligger et brudd på loven. En konsekvens er at Ropstad kan være erstatningspliktig dersom saken ikke er foreldet.

Ropstad sier at han har sitt på det rene:

– Jeg har vært åpen hele tiden overfor Stortinget om min bosituasjon. De har visst om min livssituasjon kontinuerlig, og hvert år har jeg fått tildelt en bolig på bakgrunn av det, sier Ropstad til NRK mandag kveld.

Les også: Alliansen anmeldes etter stunt på videregående skole