Gå til sidens hovedinnhold

Rovdyr dør på grunn av merking

Oslo (NTB): Gaupe, jerv, bjørn og ulv dør på grunn av bedøving og merking, noe som bekymrer naturvernere.

Rovdyrene dør på mange måter - de blir tatt av toget, påkjørt av biler, spist av hverandre, gravd opp av hiet og skutt av lovlige eller ulovlige jegere. Men Naturvernforbundets organ Natur&Miljø melder nå at forskning og forvaltning utgjør en annen dødsårsak for de store rovdyrene.

Tall for hele Skandinavia viser at 16 gauper, ti bjørner og tre ulver døde fra 1980-tallet og fram til 2006 som følge av bedøving og merking.

Et eksempel er en gaupe som i mars i fjor måtte avlives i Norge etter å ha blitt helikoptermerket med pil. Gaupa sovnet som forventet, men kom seg aldri etter merkingen. Den beveget seg noen hundre meter og ble oppdaget delvis lammet etter en uke.

Norge skal de nærmeste årene merke inntil 25 gauper årlig. Statistikken tilsier at én gaupe vil dø hvert år som følge av merking, skriver Nationen.

- Som biolog mener jeg at disse dyrene påføres en uakseptabel påkjenning, både vitenskapelig og etisk, sier biolog Anton Krag, daglig leder i Dyrevernalliansen.

Forsøksdyrutvalget ga i 2008 tillatelse til forvaltningsmerking av ti bjørner, ti jerver, ti gauper, ti mårhunder og 20 ulver i løpet av en toårsperiode. Naturvernforbundet vil ta opp forvaltningsmerkingen med Miljøverndepartementet.

- Vi innser at det må merkes store rovdyr i forskningsøyemed, men vi ønsker ikke forvaltningsmerking, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har ikke vært tilgjengelig for kommentar overfor Nationen. (©NTB)

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken