Det er åpenbart velment, men lite gjennomtenkt. Men fra sommeren av skal altså alle nye boliger i Norge – uansett om vi snakker om eneboliger, rekkehus eller leiligheter – utstyres med toalett tilpasset rullestolbrukere.

Forslaget er eksempel på et tiltak som er svært dyrt, lite treffsikkert, men hvor ingen tør gå imot av frykt for reaksjoner.

Taperne er boligkjøperne og samfunnet. Penger som kunne vært anvendt til andre gode formål skal brukes til å bygge rullestoltoaletter som aldri vil få besøk av en rullestolbruker.

Årlig bygges det rundt 27.000 nye boliger i Norge. Hvis Huseiernes Landforbund har rett i at rullestoltoalettene vil fordyre boligene med rundt 100.000 kroner, så snakker vi om 2,7 milliarder kroner. Årlig.

Dette er penger poltikerne aldri ser. Det er en slags politisk korrekt skatt. Men det er likefullt et forbruk av samfunnets penger.

For å sette tiltaket i en målestokk: Norsk Nasjonal Transportplan sier at vi skal bruke to milliarder kroner på trafikksikkerhet – de neste ti årene. Et av de beste tiltakene for å unngå at folk havner i rullestol koster altså på ti år to tredjedeler av kostnaden til nye rullestoltoaletter hvert år!

Det er velment galskap.

SISTE: Prinsippet om såkalt universell utforming er vedtatt, men detaljene i forskriftene er på høring - du kan lese høringsbrevet her: Forskrifter til byggesaksdelen

Kommunalminister Liv Signe Navarsete har «arvet» forslaget fra partifelle Magnhild Meltvedt Kleppa i Senterpartiet.