STORTINGET (Nettavisen, NTB): Regnværet så ikke ut til å legge noen demper på engasjementet da mange unge møtte opp foran Stortinget fredag. De var der for en ny runde med protest mot regjeringens klimapolitikk.

«Regjeringen er veik, vi går ut i streik», lød kampropet.

Kravene de unge kommer med overfor regjeringen er blant annet at det ikke skal gis flere utvinningstillatelser til oljeindustrien og at regjeringen skal erklære en krisesituasjon.

Statsminister Erna Solberg (H) møtte de klimastreikende unge rett før klokka 12:

- Verden står overfor en klimakrise. Det er ikke noe vi behøver å vedta. Det vet vi. Dere har arvet et problem skapt av voksne, men det er mulig å håndtere klimakrisen, sa statsministeren blant annet.

Hun fortalte hvordan Norge jobber internasjonalt for å redusere utslippene globalt og oppfordrer de unge til å stå på i klimakampen.

- Vi trenger deres engasjement, sa Solberg.

Etterlyser handling

Det er kun to måneder siden forrige klimastreik fra de unges side.

Mens den første streiken var for å få politikerne til å ta mer ansvar i klimakampen, forklarer Natur og Ungdom at fredagens aksjon er en reaksjon på mangelen på handling i kjølvannet av forrige streik.

– FNs naturpanels siste sjokkerende rapport understreker nok en gang behovet for handling, heter det i en uttalelse fra Natur og ungdom.

I Norge trekkes i tillegg statsminister Erna Solberg (H) sin ros av ungdomsengasjementet fram som «bensin på streikebålet». Natur og ungdom kritiserte i forkant av markeringen fredag at hun ikke har lyttet til kravene som er framsatt fra de unge.

Even Jacobsen (13) er en av initiativtakerne til streiken i Norge:

– Jeg vil at Solberg skal si at hun tar framtiden vår på alvor og vil innfri kravene våre! Det som vil være mest provoserende, er at hun fortsetter å rose engasjementet vårt, men ikke lytter, sier han til NTB.


Det er planlagt 31 streiker i Norge: I Alta, Oslo, Trondheim, Meldal, Tromsø, Harstad, Stavanger, Haugesund, Fredrikstad, Hamar, Åmot, Bergen, Voss, Drammen, Kongsberg, Kristiansand, Mandal, Arendal, Gjerstad, Lillehammer, Fagernes, Bodø, Vågan Mosjøen, Volda, Molde, Horten, Sandefjord, Karasjok, Førde og Finnsnes.


Krav til regjeringen

Kravet til regjeringen inkluderer at det ikke gis flere utvinningstillatelser til oljeindustrien, men i stedet skapes nye klimavennlige jobber i Norge. De unge krever videre at det norske klimamålet økes og at norske utslipp mer enn halveres innen 2030.

Det er også et krav at politikerne viser solidaritet med barn og unge i det globale sør som rammes av klimaendringene vi er skyld i: Gi mer støtte til finansiering av klimatiltak og klimatilpasning. Støtten må trappes opp til minst 65 milliarder årlig.

Det siste hovedkravet er at statsministeren erklærer klimakrise og følger opp med tiltak.

Stortinget skal for øvrig stemme over kravene 6. juni i to forslag fremmet fra SV og MDG.

Usikkert oppmøte

Ved den forrige internasjonale streiken deltok over 1,8 millioner unge. Av dem var det rundt 40.000 som deltok i Norge. Arrangørene fredag sier det er vanskelig å anslå hvor mange som vil møte opp denne gangen, men at de tror på opp mot 10.000 på landsbasis. På grunn av eksamen er det ventet langt lavere oppmøte i Norge enn ved forrige aksjon.

Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom sa i forkant at han håper statsministeren har mer å komme med enn sist når hun skal møte den yngre generasjon fredag.

– Dersom Erna Solberg ikke har et eneste nytt klimatiltak å presentere, er det utrolig provoserende. Hvor lenge skal barn og unge måtte protestere for vår rett til et levelig klima, før regjeringa lytter, spurde Eiterjord.

– Erna Solberg har valget mellom å vende tusener av barn og unge ryggen, eller å lytte til kravene våre og ta klimakrisen på alvor: la olja ligge, kutt norske utslipp i tråd med Parisavtalen og trapp opp klimabistanden kraftig.