Gå til sidens hovedinnhold

Rune (51) ble kastet på dør av Nav

- Jeg er lei av å ikke kunne gjøre en innsats, sier Rune.

Rune Kristiansen ville melde seg som arbeidsfør på Nav Saltdal. Det endte med at han ble kastet på dør.

- Etter å ha gått arbeidsufør i to år tenkte jeg at det var på tide å bli erklært iallfall delvis arbeidsfør. Jeg føler meg rimelig arbeidsfør, oppegående og som en potensiell ressurs. Ja, egentlig frisk som en fisk. Jeg kan derfor tenke meg en gradvis opptrapping til arbeidslivet, sier Rune Kristiansen til an.no.

Men ifølge den arbeidssøkende arkeologen og kulturarbeideren ble ikke besøket på Nav helt slik han hadde tenkt seg.

Høyrøstet
- Jeg ble tatt imot av en person som ikke forsto et døyt av hva jeg ønsket å oppnå. Jeg sa helt klart og tydelig at jeg ønsket råd og veiledning om hvordan jeg skulle gå fram i min situasjon. Jeg fikk svar som ikke holdt mål og ble henvist til Nav sine nettsider for informasjon, sier Rune Kristiansen til an.no.

Saltdalingen innrømmer at han ble høyrøstet og sa klart fra hva han mente.

- Kundemottakeren ble også ganske høyrøstet, og det endte med at en av de mannlige ansatte på kontoret kom rundt hjørnet og kastet meg ut, forteller Kristiansen.

Samtidig med utkastelsen fikk han vite at det eksisterte en liste over folk som var uønsket på det lokale Nav-kontoret.

Innsats
Nå frykter Rune Kristiansen med at også han står på den lista.

- Jeg opptrådte ikke truende i det hele tatt. Ja, jeg sier fra når jeg føler noe er galt og kan bli høyrøstet, men det var ingen grunn til å kaste meg ut. Derfor ble jeg svært overrasket over den behandlingen jeg fikk.

Paradoks
- Det at mitt ærend på Nav-kontoret var å komme meg ut av uføretrygden og inn blant arbeidsføre mennesker, blir litt paradoksalt slik ting utviklet seg. Jeg ønsker jo bare å følge de oppfordringer samfunnet rundt oss gir med tanke på at for mange er uføretrygdet i dette landet. Jeg har i tillegg ingen diagnose eller noe som plager meg nå lengre. I tillegg har jeg høyere utdanning og føler jeg kan gjøre en samfunnsnyttig innsats, sier Kristiansen som ble uføretrygdet for fire år siden av fysiske grunner. Ikke et offer.

- Jeg ønsker ikke å stå fram som noe offer i denne saken, men folk kan gjerne få vite hva som foregår på Nav. I mitt tilfelle skulle jeg ønske jeg hadde fått møte kompetente folk som kunne svare på det jeg hadde på hjertet. Mitt klare inntrykk er at ikke alle på Nav er forberedt og utrustet for den jobben de skal utføre, sier Rune Kristiansen.

Utestengelse
Nav-lederen på Rognan, Ben Stenvold bekrefter at det har vært en episode på kontoret siste uke.

- Men jeg kan ikke kommentere detaljer i saken. Kun på generelt grunnlag, sier Stenvold.

Han avkrefter at det er mange saker der folk blir vist ut av kontoret på Rognan.

- Men det hender og da er det som regel tre måneders utestengelse. Dersom folk føler seg urettferdig behandlet hos oss, kan de klage. Avgjørelsen faller da lengre opp i Nav-systemet. Men så langt har ikke vi hatt klager som er tatt til følge, sier Stenvold.

Misforståelse?
Nav-lederen på Rognan understreker at en utestengelse gjelder fysisk oppmøte på Nav.

- Brukeren kan fortsatt nå oss på telefon og e-post og vedkommende mister ingen rettigheter, sier han.

- Kan det ha oppstått en misforståelse i Rune Kristiansens tilfelle?

- Nå ber du meg kommentere enkeltsaker, og det kan jeg ikke. Men på generelt grunnlag kan jeg si at vi har et kompetent og velfungerende kontor her på Rognan. Og i stort sett alle tilfeller kjenner vi alle som benytter oss. Derfor blir en jobb på et lite Nav-kontor enklere enn ved en større avdeling, sier Ben Stenvold.

Les flere saker i an.no

Reklame

Opptil 65 prosent på verdens beste bokser