Av Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, Carl-Erik Grimstad, helsepolitisk talsperson i venstre og Sondre Hansmark, leder av Unge Venstre

Pollestad er ikke enig i at norsk ruspolitikk har vært mislykket, men det er den selvsagt når vi vet hvor mange som dør av overdoser hvert år. Norge ligger i europatoppen på overdosedødsfall, både i rene tall og sett i forhold til befolkningen.

Nå skal regjeringen, takket være Venstre, endelig endre den mislykkede politikken som Pollestad og Senterpartiet skryter av.

Rusavhengige skal få hjelp, ikke straff.

Les også: Frp-topp tordner mot reklamekampanje fra Rusopplysningen.no: - Farlig, misvisende og ulovlig

Mange narkotikadødsfall er ingen suksess

Pollestad mener at norsk ruspolitikk ikke er mislykket fordi Norge «har et lavt forbruk av narkotika. Kriminaliseringen av narkotika påvirker folks syn på narkotika».

Men det er ikke en suksess at det i fjor var 286 narkotikadødsfall her i landet.

Bare Sverige og Estland er foran Norge på lista over europeiske land med flest narkotikarelaterte dødsfall. Det er en skam. Samfunnet skyver dem unna, og de dør som kriminelle.

Kun Sverige og Estland er foran Norge på listen over europeiske land med flest narkotikarelaterte dødsfall. Det er ikke en suksess, det er en skam. Vi er stolte over at regjeringen vil endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika fra straff til helsehjelp - etter Portugal-modellen. Dette har Venstre jobbet for i mange år og vi fikk fullt gjennomslag for en rusreform da vi gikk i regjering.

For å løse et problem må man først erkjenne at problemet eksisterer. Rusreformen handler om å anerkjenne rusavhengighet som en sykdom.

Da skal vi slutte å straffe, og starte å hjelpe de som sliter med rus. Rusavhengige er mennesker, Pollestad. De som utvikler rusproblemer har ofte hatt psykisk sykdom, eller blitt utsatt for traumatiske opplevelser og misbruk i oppveksten før rusdebuten.

Rammer skjevt og hardt

Du og Senterpartiet vil at de fortsatt skal sees på som kriminelle, utenfor samfunnet, fordi «kriminaliseringen påvirker folks syns på narkotika». Men det er nærmest null sammenheng mellom straffetiltakene i et lands forbud mot narkotika og nivået på narkotikabruk.

Les også: Vi må bry oss mer når unge bruker narkotika

Narkotikabruk faller og øker i tråd med bredere kulturelle og sosiale trender.

Politikken som Senterpartiet vil fortsette med rammer skjevt og hardt. I 2014 ble en mann i Bergen tatt av politiet med 1,2 gram hasj og fikk 10.000 kroner i bot.
Journalisten fra Bergens Tidende spurte lederen for Seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet :
- Tror du slike bøter vil ha en avskrekkende effekt på slitne rusmisbrukere?
- Ja. Jeg tror dette vil virke avskrekkende, svarte han.

Det har det selvsagt ikke gjort.

Ifølge Folkehelseinstituttet har rundt én av fire nordmenn mellom 16 og 64 erfaringer med cannabis, og bruken har økt siden 2009 på tross av forbud, bøter og fengsel. Det hjelper ikke samfunnet å sette rusavhengige i gjeld, tvert imot:

Høy gjeldsbyrde er et stort praktisk problem for de som til slutt greier å bli rusfrie og vil tilbake i samfunnet.

Hva advarer Pollestad mot?

Pollestad sier «det er all grunn til å advare mot utviklingen i narkotikapolitikken.»

Hva er det han advarer mot? Det som har skjedd i ruspolitikken siden vi kom i regjering er at sprøyteromsloven er oppdatert, så flere har tilbud om å injisere under påsyn av helsepersonell i et trygt og tørt rom, istedenfor på et skittent fortau.

Les også: Unge i faresonen må få bedre hjelp

Flere legemidler skal inkluderes i LAR og flere legemidler skal inkluderes for å dekke pasientenes behov bedre. Vi setter i gang forsøk med heroinassistert behandling for de aller tyngste ruspasientene. 12 år etter vi foreslo det for første gang.

Hva er det Pollestad mener er all grunn til å advare mot, når han samtidig sier at «vi må gjøre mer for å hjelpe tunge rusmisbrukere»? Hva konkret foreslår han istedenfor våre tiltak for å få ned overdoser?

Det er en skam. Samfunnet skyver dem unna, og de dør som kriminelle

Pollestad sier at «Vi må også passe på at vårt felles ønske om å hjelpe de som sliter tungt med rus, ikke samtidig blir en tommel opp til ungdom som vil eksperimentere med narkotika.»

Det er ingen som har gitt ungdom tommel opp om å eksperimentere med narkotika, så den stråmannen kan begraves.

En mer human utvikling

Norsk ruspolitikk har alltid vært gjennomsyret av mistenksomheten og moralismen som Pollestad viser. En mistenksomhet fra behandlingssystemet til myndigheter og politikere.

Innlegget fortsetter under meningsmålingen.

Heldigvis har den offentlige debatten om rus de siste årene gått i en mer kunnskapsvennlig og human retning. I 2016 sa helseminister Bent Høie at han ikke lenger ville straffe rusavhengige, men tilby behandling. Året etter gikk flertallet på Stortinget inn for det samme. Det ene partiet etter det andre har gått i en mer liberal retning på landsmøtene sine.

Også Actis og Blå Kors er for avkriminalisering.

- Jeg tror det er viktig å ta i bruk begrepet avkriminalisering og fylle det med riktig innhold, sa Jan Elverum, generalsekretær i Blå Kors, i fjor da de gikk inn for det fornuftige vedtaket sitt. Dette er en god og human utvikling, Pollestad.

Les også: Apotek jubler for rekord­salg av reseptfri viagra, men sexolog steiler: –⁠ En fryktelig dårlig idé (+)

Venstre har i mange år vært tidlig ute og alene om tiltak for å gjøre rusomsorgen i Norge mer human. Enten det gjelder mindre, men viktige satsinger, som domstolsprogram, LASSO-prosjektet eller 24-timers behandlingsgaranti, og nå det siste året altså rusreform, valgfrihet i LAR, endring av sprøyteromsloven og heroinassistert behandling.

Allerede i 2003 ble daværende justisminister Odd Einar Dørum (V) enig med riksadvokaten om at politiet skulle slutte å jage brukere og grave i lommene deres.

Det var også justisminister Dørum i Bondevik II-regjeringen som igangsatte forsøk med sprøyterom i Oslo. Vi har en lang og stolt tradisjon med å flytte norsk ruspolitikk i riktig retning, for at færre folk skal dø av overdoser og flere folk som sliter skal få hjelp.

I morgen kommer rusreformutvalget med sine anbefalinger om hvordan vi skal tilrettelegge for å slutte å straffe rusavhengige og heller hjelpe dem.

Da har vi som samfunn tatt et stort steg i riktig retning mot en human ruspolitikk som tar inn over seg de utfordringene rusmisbruk medfører for hvert enkelt menneske.

Vi ønsker Pollestad og Senterpartiet velkommen med på reisen, istedenfor å prøve å stanse den.