Tenk deg om ungdommen din på 16 år trekker seg tilbake, mister interessen for skolen og fritidsaktiviteter. Du blir bekymret, graver og spør uten å få svar. Til slutt kommer det deg for øre at inntak av illegale rusmidler er vanlig i vennegjengen både på dagtid og i helger.

Høye brukerdoser

Hva gjør du? Du tar kontakt med andre foreldre. Kanskje ringer du til politiet for å høre om de har noen råd. Der blir du fortalt at sønnen din kan ha opptil 15 gram hasj, 5 gram kokain, amfetamin eller heroin på gutterommet, uten at det gir noen form for reaksjon ut over beslag av stoffet.

LES OGSÅ: Vil avkriminalisere alle rusmidler og strippe politiet for fullmakter: – Ikke en legalisering

I stedet for at politiet gjennomfører en bekymringssamtale med deg og din sønn, blir du henvist til et kommunalt råd. Der skal sønnen din møte, og siden han har fylt 16 år kan samtalen gjennomføres alene, sammen med foreldrene eller annen voksen. Foreldrene skal som hovedregel bli varslet, og hvis ungdommen ikke møter skal barnevernet kobles på.

Ingen forpliktelser

Men hva om han ikke møter opp til samtalen? I forslaget til rusreform legges det ikke opp til noen form for reaksjon dersom han velger dette, utover at han kan bli kontaktet av kommunen.

Men det forutsetter at dette arbeidet prioriteres. I dag er det bare litt over 40 prosent av kommunene som driver oppsøkende arbeid mot unge.

For å styrke det oppsøkende arbeidet, er det behov for friske midler, noe vi heller ikke finner i forslaget. Kommunens økonomi er presset allerede, og det finnes mange eksempler på at folk ikke får den hjelpen de har rett på i hjelpeapparatet. Da virker det urealistisk å forvente at de skal bruke ressurser på ungdom som eksperimenterer med rus framfor en som sliter med tunge depresjoner eller selvmordstanker.

LES OGSÅ: Rusavhengige er mennesker, men de dør som kriminelle

Lite om forebygging

Samtidig er det lite som handler om forebygging i forslaget til den nye rusreformen, som ble lagt frem 19. desember. I forebyggingen har politiet hatt en sentral rolle. Hvis de ikke lenger skal ha det, samtidig som brukerdosene som ikke skal medføre straff økes, er vi svært bekymret.

Et stort eksperiment

Da blir dette en reform som gjør bruken av narkotika enklere for ungdom som ruser seg. Samtidig vil endringene gjøre det lettere for de kriminelle miljøene å selge.

Selgerne kan ha en ganske solid salgsdisk, uten at det regnes som mer enn til eget bruk. På toppen av det hele begrenses politiets etterforskningsmuligheter.

Konsekvensene av reformen kan bli alvorlige. Vi eksperimenter med mye, også unge menneskers liv.