Han er innlagt og under behandling ved Ringerike Sykehus. Tilstanden er stabil og i bedring. Gutten er russ ved Ringerike videregående skole, skriver oa.no.

Helsepersonell har kontakt med og det er i verksatt tiltak for den nærmeste familie og nærkontakter blant russen.

Ringerike Kommune samarbeider med folkehelseinstituttet om relevante tiltak. Folkehelseinstituttet bekrefter at dette er det 4.tilfelle av smittsom hjernehinnebetennelse (meningitt) blant russen i 2010.

Hvert år forekommer det vanligvis enkelte tilfeller av meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) blant ungdom som deltar i russfeiring. Meningokokksykdom kan opptre oftere enn normalt når mange ungdommer møtes i en kombinasjon med tett samvær med andre, festing med høyt alkoholforbruk og lite søvn. Drikking av samme flaske, kyssing og deling av sigaretter kan øke risikoen for overføring av bakterien.

Meningokokksykdom smitter ved nærkontakt. Det er ved enkelt tilfelle ikke behov for tiltak for de friske, som ikke har vært i nærkontakt med eller er i nærmeste familie (husstand) med den syke.

Gode råd for å redusere risiko for hjernehinnebetennelse:

* Ta deg tid til å sove ut! Kroppen trenger å få hvile, det styrker motstandskraften.

* Unngå å drikke av samme flaske/boks/glass som andre.

* Kyss bare kjæresten din.

* Unngå å røyke av samme sigarett som andre.

* Unngå å rope og skrike så mye at du blir hes og halsen sår. Dette kan gjøre slimhinnene mer mottaklig for infeksjoner.

Symptomer på smittsom hjernehinnebetennelse:

En rekke symptomer kan tyde på hjernehinnebetennelse, det er:

* Influensaliknende symptomer, eller feber med frysninger, hodepine, kvalme og oppkast er vanligst i begynnelsen.

* Følelse av eller tegn på sterkt nedsatt allmenntilstand er det viktig å legge merke til.

* Utslett kan være et alvorlig tegn. Sjekk utslettet med å trykke et glass over det. Hvis du ikke kan trykke bort utslettet dreier det seg om småblødninger i huden og da kan det være meningokokksykdom. Da må du kontakte lege eller sykehus snarest.

* Tegn som stiv nakke, stiv rygg og nedsatt bevissthet av alle grader kan komme forholdsvis seint i sykdomsforløpet og oppstår i de tilfeller av meningokokksykdom som arter seg som hjernehinnebetennelse.

* De aller alvorligste tilfellene, de med blodforgiftning, forløper uten nakkestivhet, og kan utvikle seg meget raskt

* I russtiden er det viktig å være ekstra oppmerksom. Fyllesyke og utmattelse kan ligne på hjernehinnebetennelse!

Ta kontakt med lege ved symptomer, mistanke eller tvil

Oppfordring til russen:

Pass på hverandre.

Det er viktig at russen er ekstra årvåken, og tar kontakt med lege ved uklar febersykdom. Pass på hverandre. Dersom det også oppstår utslett må lege kontaktes straks.

Les flere saker hos Oppland Arbeiderblad her!