Gå til sidens hovedinnhold

Russen rydder opp

Nytt år bringer nye russ. Nå jobbes det med holdnings- arbeid blant russen og kontnuitet i arbeidet med opprydding og sikring av arrangementene. Naboene inviteres også på banen.

Tryvann: Som en respons på russen og Russens Organisasjonskomites (ROK) initiativ til en bedre dialog med naboene i Tryvannsområdet, foreslo nabo og BU-kandidat Vestre Aker (H), Anita Asdahl Hoff, noen konkrete grep for å begrense forsøplingen i området.
- Jeg er veldig fornøyd med det ansvaret russen viser og deres initiativ til å spille på lag med naboene. Jeg tok kontakt med dem for å endre litt på rutinene, forteller hun.
Et av hovedproblemene med forsøplingen fra russen, er den store mengden glasskår som ikke kan feies opp fra grøftekanten. Det utgjør en fare for dyr og folk som ferdes i området. Det er ikke lov til å ta med seg glassflasker inn på selve arrangementsområdet. Resultatet er at glassflasker kastes og knuses på veien fra parkeringsplassene og trikkestasjonene til inngangsporten ved Tryvann
- Jeg foreslo at man flyttet kontrollpostene for glassflasker til hhv Voksenkollen og Frognerseteren stasjon. Dette ble positivt mottatt og ideen ble iverksatt umiddelbart.
Hun har selv gått flere turer etter festene og sett at tiltaket har hjulpet. Men det er fortsatt mye søppel og glass igjen.
- Dette viser om ikke annet en positiv trend og at russen er lydhøre for forbedringer og svinger seg. Neste punkt på ønskelisten er at lydnivået dempes. Det er jo pussig at det flyter ørepropper over hele Tryvann. Kanskje russen selv synes lydnivået kan være plagsomt og ikke bare naboene?

Prøver å finne alternativer

Årets russ jobber aktivt sammen med Russens Organisasjonskomite (ROK) for å sikre russefeiringen best mulig. Før årets feiring la de informasjonsbrosjyrer i alle naboenes postkasser der de opplyste om det forebyggende arbeidet som vil bli gjort under russefeiringen og opprydding etter arrangementet. Også sikkerhetstiltak og lignende blir presentert i brosjyren. Naboene har også blitt inivtert til å komme med konstruktiv kritikk og innspill.
Kreativ leder i ROK, Christian Bernt, har jobbet med organisering av russefeiringen i fire år.
- Min innstilling er at russen må ha et sted å være. Problemet med at arrangementet holdes samme sted år etter år, er at det går ut over de samme beboerne hver gang. Området og naturen blir også kraftig belastet både av støy og søppel, sier han.
Han mener det ville være en god ide å finne alternative områder og ROK har sett på mulighetene for å arrangere russefester både på Fornebu og Valle Hovin.
- Jeg mener også at Asker og Bærum kommuner må ta sitt ansvar og tilby russen et sted. Veldig mange russ kommer inn til Oslo derfra.

Dugnadsånd og holdningsarbeid

ROK har organisert opprydding etter og under arrangementene ved hjelp av dugnadsarbeid fra neste års russ. 50 av neste års russebusser meldte sin interesse til å rydde, ROK benytter seg av 12 av disse.
- Det er ikke mye penger å tjene på det. Hver person får 150 kroner gangen. Det som er fint med en slik ordning er at vi skaper kontinuitet. Russen ser selv behovet for dette. De som skal være russ til neste år ser hvor mye søppel som dannes under arrangementene. Gjennom ROK skaper vi en form for selvjustis blant russen, sier Bernt.
Han er klar over at mye kan bli bedre, men sier at det skjer klare forbedringer. Blant annet når det gjelder forbud mot å ta med seg sprit inn på området og bedret sikkerhet for russen under arrangementene.
- Vi ser at det i år er færre skader enn tidligere, til tross for at antall deltakere øker. Det er vanskeligere å snike seg inn hvis man ikke er russ. Lydnivået ble senket fra 105 desibel i fjor til maks 100 desibel i år. Vi ønsker å ha et godt forhold til naboene her også, og jobber hele tiden med løsninger rundt dette, avslutter han.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai