Forrige uke ble to norske F16-fly sendt på vingene fra Bodø flystasjon da to russiske bombefly med atomkapasitet viste muskler rett utenfor norsk luftrom. De russiske bombeflyene, som er av type TU-160, var på en tolvtimers lang patrulje i internasjonalt luftrom over Russland, Barentshavet, Norskehavet og Grønlandshavet. Bombeflyene ble eskortert av russiske MiG-31-jagerfly, opplyser det russiske forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) opplyser til Nettavisen at dette er årets første utrykningen med norske jagerfly som følge av russisk aktivitet. Norge er en del av NATOs QRA-beredskap (Quick Reaction Alert), og har så langt i år foretatt 1 «scramble» (utrykning) og 4 indentifiseringer.

Les også: Russland: Norske aktiviteter truer regional sikkerhet

Amerikanske bombefly til Norge

Enkelte påpeker at det russiske flyoppdraget sammenfaller med USAs planer om å utplassere fire B-1B Lancer strategiske bombefly i en begrenset periode på Ørland flystasjon i Trøndelag senere denne måneden. Dette blir aller første gang amerikanske bombefly utplasseres på norsk jord.

«Russland sender to TU-160-bombefly med atomkapasitet på en tolvtimer lang flytur over Barentshavet, Norskehavet og Grønlandshavet. Dette sammenfaller med USAs forberedelse på å utplassere fire (ikke-kjernefysiske) B-1-bombefly i Norge for aller første gang,» skriver Hans M. Kristensen, som er direktør for Nuclear Information Project ved Federation of American Scientists, på Twitter. Han er den mest siterte åpne kilden på antall kjernevåpen i verden.

Seniorforsker Kristian Søby Kristensen ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet sier til Nettavisen at de amerikanske bombeflyene som skal utplasseres i Norge, er en del av USAs nye militærstrategi.

- De amerikanske bombeflyene skal være utplassert en kort stund, og så flyr de hjem igjen. Den arktiske strategien for det amerikanske flyvåpenet er å være mer til stede for å balansere den russiske aktiviteten i området, sier han til Nettavisen.

- Men det nye er at det amerikanske forsvaret vil være mer fleksible. Istedenfor å balansere og avskrekke med faste utstasjoneringer og utplasseringer, vil man fra amerikansk side være mer fleksible ved å ha forskjellige fly og skip på forskjellige steder i et begrenset tidsrom. Da er denne utplasseringen av bombefly i Norge et godt eksempel på det, sier Søby Kristensen.

Les også: Tre amerikanske soldater på Ørland har testet positivt på korona

- En delvis russisk respons

- Er det noen sammenheng mellom den russiske patruljeringen med to TU-160-bombefly i forrige uke og den planlagte utplasseringen av amerikanske bombefly på norsk jord, Søby Kristensen?

- Jeg kan ikke si at det er et konkret og presist svar fra russisk side, men man kan si at begge deler er eksempler på at USA, NATO og Russland har økt sin militæraktivitet i de arktiske områdene med flere og lengre patruljeringer med strategiske bombefly. Patruljeringen med TU-160-flyene er nok en del av et russisk svar på amerikansk aktivitet, mens de amerikanske bombeflyene er USAs svar på russisk militær opptrapping i området, sier han.

På 1980-tallet under Den kalde krigen var det mellom 500 og 600 årlige identifiseringer av russiske fly, ifølge tall fra Forsvart. Etter Sovjetunionens fall sank tallet drastisk. I 1999 og 2000 lå antallet identifiseringer på tre til fem fly årlig, mens utover 2000-tallet økte det til ti til 15 fly årlig. De siste tre årene har det i snitt vært 93 årlige identifiseringer.

- Er vi i ferd med å nærme oss en mer spent situasjon mellom Vesten og Russland i nordområdene, Kristensen?

- Ja, det synes jeg det er indikasjoner på at vi gjør. Min analyse er at det er en forverring av relasjonene mellom Vesten og Russland, og at konsekvensene av det er militær opptrapping i den arktiske region. Konturene er tegnet opp på samme måte som under Den kalde krigen, men både konflikt- og spenningsnivået er lavere. De militærstrategiske utformingene og temaene er de samme. Det handler om de russiske strategiske atomvåpnene på Kolahalvøya og Vestens forsøk på å imøtekomme den trusselen, sier Søby Kristensen.

Les også: Russland har satt ut et nytt missilsystem på grensen mot Norge

200 amerikanske soldater er allerede på plass på Ørland flystasjon. Planen er at norske soldater skal trene sammen med de amerikanske bombeflyene en periode.

- Samtreningen demonstrerer amerikansk forpliktelse til forsvaret av Norge og Europa, uttalte sjef i Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, tidligere denne måneden.

Russerne er sterkt provosert over planene og mener Norge er blitt åsted for en militær oppbygning ved Russlands grenser.

Den russiske ambassaden i Oslo skriver i en Facebook-melding at Norge setter sikkerheten i nordområdene i fare ved å tillate utplasseringen av amerikanske bombefly, skriver The Barents Observer.

- Norge er i et dilemma

- Var det strategisk lurt av Norge å si ja til utplassering av amerikanske bombefly på norsk jord, Søby Kristensen?

- Norge er litt i samme situasjon som Danmark. På den ene siden er man interessert i å gjøre det lysende klart for Russland at man er i en sterk allianse med USA og man vil sende avskrekkende signaler til Russland for å balansere maktbalansen i regionen. Men på en annen side er man ikke interessert i å være en medvirkende årsak til at situasjonen eskalerer unødvendig. Det er vanskelig å si nei til USA. Alliansen med USA kommer med omkostninger. Man er i et dilemma som en småstat mellom to stormakter, sier Søby Kristensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har tidligere avvist kritikken fra Russland, og sier at øvelsen med de amerikanske bombeflyene er en del av etablert norsk sikkerhetspolitikk og en naturlig aktivitet innenfor NATO-samarbeidet.

Les også: Identifiserte 100 russiske fly langs norskekysten i fjor

Russisk operasjonsmønster

Forsvarets Operative Hovedkvarter opplyser til Nettavisen at Forsvaret har generelt ikke opplevd store endringer i russisk operasjonsmønster eller type aktivitet det siste året.

- I hovedsak er opptredenen og operasjonsmønsteret profesjonelt og forutsigbart hvor begge land viser respekt for hverandres behov for å løse oppdraget, skriver FOH i en e-post til Nettavisen.

- I 2020 hadde Forsvaret 50 scrambles (utrykninger med NATO QRA fra Bodø) og 96 identifiseringer av russiske fly. Sammenlignet med 2019 så er dette en økning opp mot nivået vi så i 2018, skriver FOH i e-posten.