Onsdag møtes den norsk-russiske ekspertgruppen på nytt i Moskva for å forsøke nøste videre i uenigheten mellom Norge og Russland om hvilke asylsøkere som kan bli returnert til Russland.

5.500 asylsøkere kom syklende over Storskog-grensen i Finnmark i fjor høst. Norske myndigheter mener en norsk-russisk avtale fra 2008 tilsier at så godt som alle som kom, kan returneres til Russland. Returene var godt i gang i desember, men i januar stanset Russland brått alle returer fra Norge.

Russland sier nå at de ikke vil ta imot asylsøkerne med engangsvisum – det vil si det store flertallet som kom over grensen.

Navlebeskuende

Etter returstansen har «skylden» blitt lagt både på regjeringens påståtte klønete håndtering av returene og på organisasjoner, aktivister og asyladvokater som skal ha"såret russiske følelser».

Arild Moe, seniorforsker og Russland-ekspert ved Fridtjof Nansens Institutt, mener begge deler trolig har hatt liten betydning.

– Vi er så navlebeskuende i Norge og har så lett for å tro at det er det vi gjør eller ikke gjør som er avgjørende. Jeg synes det er mer sannsynlig at russerne har hatt en intern prosess som har endt opp med en ny vurdering, sier Moe til NTB.

– Denne problematikken er jo forholdsvis ny også for dem, og beslutningene som tas er dynamiske. Det kan ha blitt gjort nye vurderinger, kanskje av organer høyere opp i systemet, vurderinger som baserer seg på andre ting enn det som har skjedd i Norge, utdyper han.

Moe mener samtidig at den norske regjeringen trolig har vært for optimistiske i tolkningen av returavtalen de hadde med Russland.

– Men de kan ha hatt en berettiget tro på at alt var i orden, siden returene gikk så knirkefritt før jul, sier han.

Les også: Falsk russisk arbeidstillatelse fikk syrere til Norge

– Åpner for diskusjon

Den finske Russland-eksperten Hanna Smith ved Aleksanteri-instituttet ved Helsingfors universitet uttalte til Dagens Næringsliv i forrige uke at Norge bare kan glemme å få returnert de asylsøkerne som har kommet til Norge.

Moe mener derimot at de mye omtalte uttalelsene til Russlands utenriksminister Sergej Lavrov tidligere denne uken, ikke gir grunnlag for en så pessimistisk holdning.

– Hans svar åpner for en videre diskusjon, etter min mening. Det er ikke noe i det han sier som setter noen absolutter i forhandlingene med Norge, påpeker han.

Moe er heller ikke enig i vurderingen fra enkelte kommentatorer om at Russland godkjente og nærmeste fasiliterte den store tilstrømmingen til Norge.

Les også: Nesten 1.000 Storskog-asylanter har forsvunnet

– Min forståelse av det russiske grenseregimet er at russere uten Schengen-visum har blitt stoppet i god tid før grensen i Storskog, mens utlendinger har fått passere, men disse har det jo inntil i høst vært veldig få av. Når så noen asylsøkere først oppdaget denne ruten, så gikk nyheten fort rundt og da kom denne store tilstrømmingen. Jeg mener denne utviklingen ikke på noen måte var styrt fra russisk side, sier Moe.

Han tror et viktig spørsmål fremover er om Russland vil forplikte seg til å stoppe utlendinger som ikke har Schengen-visum før de får passere den russiske grensen og nå de hundre meterne fram til den norske Storskog-grensen hvor de kan søke asyl.

Les også: Østerrike skal utvise 50.000 asylsøkere innen 2019

(©NTB)