Stortinget varslet om det omfattende innbruddet i deres e-postsystemer 24. august, og nå har Sikkerhets- og etterretningstjenestene håndtert hendelsen.

- Basert på det informasjonsgrunnlaget regjeringen besitter, er det vår vurdering at Russland står bak denne aktiviteten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding fra UD.

Les også: Omfattende IT-angrep mot Stortinget – Ap, Sp og Høyre rammet.

- Datainnbruddet viser viktigheten av gode sikkerhetstiltak. Vår økende bruk av digitale løsninger gjør at truslene mot oss også flytter over på digitale flater. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke vår digitale sikkerhet nasjonalt, og styrke samarbeidet internasjonalt, står det videre i pressemeldingen.

Kaller russerne inn på teppet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide informerte tirsdag ettermiddag at russerne må svare for seg.

- Dette er et alvorlig angrep på demokratiet. Vi har kalt inn til et møte med den russiske ambassaden nå i ettermiddag, sa hun til pressen utenfor utenriksdepartementet.

- Våre sikkerhets- og etterretningstjenester sitter sammen og sammenstiller informasjon og gjør analyser, det er de analysene vi baserer vår beslutning på, og de analysene er tydelige. Så er det for oss viktig å holde Russland ansvarlige, det er fordi denne typen hendelsen er uforsvarlige, la hun til.

Til tross for at norske myndigheter ser svært alvorlig på dette, tror ikke den tidligere E-sjefen Ola Kaldager at noe særlig vil skje.

- Kanskje Norge sender en protest eller lignende. Og russerne kommer til å si at det ikke er dem, sier den tidligere sjefen for etterretningsgruppen E14 til Dagbladet.

- Fullstendig tull

Den russiske ambassaden har tirsdag kveld kommet med et svar, og de er ikke nådige.

- Dette er en alvorlig provokasjon og er destruktivt for bilaterale relasjoner. Det er uakseptable beskyldninger og det mangler bevis, sier ambassaden i en uttalelse, ifølge NRK.

Lederen for utenrikskomiteen i det russiske parlamentet, Leonid Slutskij, omtaler de norske anklagene om et russisk dataangrep som «fullstendig tull».

Slutskij sier til nyhetsbyrået Tass at «det ikke er første gang Norge blir et gissel for det generelle anti-russiske hysteriet».

Han viser til at Norge tidligere i år utviste en russisk diplomat etter at en norsk statsborger i august ble pågrepet da han satt i møte med det Politiets sikkerhetstjeneste omtaler som en russisk etterretningsagent.

– Dette var et alvorlig skritt mot en forverring av russisk-norske forhold. Påstander om russiske nettangrep mot det norske parlamentet er nok et skritt i samme retning, sier Slutskij.

Hevder det ikke er noe dokumentasjon

Rundt en time etter den korte presseseansen med utenriksminister svarte russerne på Norges anklager.

- Som alltid blir anklagene framført uten å bry seg med dokumentasjon og noen som helst form for diskusjon om hendelsene på ekspertnivå, sier Konstantin Kosatsjev til nyhetsbyrået Tass.

Han er leder for den russiske Dumaens internasjonale komité, og han kommer også med et stikk rettet mot norske myndigheters behandling av spionsaken mot Mikhail Botsjkarev, som ble varetektsfengslet høsten 2018 og senere løslatt etter fire uker.

Les også: Russland krever unnskyldning fra Norge

- Etter en injurie fra en ansatt ved Stortinget, ble en ansatt ved vårt føderasjonsråd (Botsjkarev, journ.anm.), urimelig holdt varetektsfengslet i en måned. Og da anklagene ikke ble bekreftet, ba ikke en gang Stortinget eller det norske utenriksdepartementet om unnskyldning, sier Kosatsjev.

- Uakseptabelt

Stortingspresident Tone W. Trøen er krystallklar på at dette må få konsekvenser.

– Dette er uakseptabelt og svært alvorlig, sier stortingspresident Tone W. Trøen om dataangrepet mot Stortinget som regjeringen mener Russland sto bak. Dette er uakseptabelt og svært alvorlig. Et slikt angrep på Stortinget er et angrep på vårt demokrati, sier Trøen i en pressemelding.

– Trusselbildet er i rask endring og stadig mer krevende. Vi vet at Stortinget og politikere er utsatt. Dette viser at vi fortsatt må være skjerpet, ikke minst nå som vi går inn i et valgår, legger Trøen til.

Bekymret NATO

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg omtaler dataangrepet mot Stortinget som uakseptabelt, og sier at Nato er bekymret.

- Hackerangrepet mot Stortinget er alvorlig, og vi stoler på norske myndigheters vurdering av at det er Russland som står bak angrepet, sier Stoltenberg til TV 2.

- Nato er bekymret, fordi det føyer seg inn i et mønster vi har sett i andre land. Slike angrep er uakseptable og undergraver tillit, legger han til.

PST deler ikke UDs syn

PST ønsker ikke å peke på Russland i den nåværende fasen av etterforskningen, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til NTB.

Les også: Hackere kan ha fått tilgang til privat informasjon om stortingsrepresentanter

- Det er flere andre enn oss som gir regjeringen informasjon i denne saken, så hva de bygger anklagen på, må dere nesten spørre regjeringen om. Vi etterforsker saken, og etterforskningen pågår uavhengig av det som har kommet fra regjeringen her, sier Hugubakken.

Vil ikke si om PST har andre mistenkte

Han vil ikke svare på om PST etterforsker andre muligheter enn at det var Russland som sto bak angrepet.

- Vi ønsker ikke å si noe om hvor etterforskningen står akkurat nå, sier Hugubakken, som heller ikke vil si noe om hvor langt PST har kommet, eller når etterforskningen vil være ferdig.

Les også: Reuters: Bidens rådgivere forsøkt hacket

- Etterforskningen pågår uavhengig av hva man kommuniserer politisk og blir ikke påvirket av det. Når den er ferdig vil vi gå ut med hva vi mener har skjedd, sier Hugubakken.

Må forvente nye angrep

Han er imidlertid klar på at Norge fortsatt står i fare for å bli utsatt for nye angrep, og nevner Russland og Kina som spesifikke nasjoner som kan stå bak disse.

- Det er vanskelig å si noe om hvordan trusselnivået er nå, men det vi sier, er at etterretningstrusselen mot Norge er vedvarende høy, spesielt fra stater som vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, som Russland og Kina. Dette er en svært aktuell metode, så vi kan forvente flere typer datanettverksangrep, sier Hugubakken.

PST har ikke iverksatt noen nye sikkerhetstiltak etter sommerens dataangrep, og sier det er opp til Stortinget å svare på hva som eventuelt er blitt gjort der.