Gå til sidens hovedinnhold

Ruster energinettet for mer ekstremvær: Agder rydder 2000 kilometer med kraftlinjer

Agder Energi vil bruke 200-300 millioner kroner per år de neste ti årene på nytt linjenett og skal i tillegg rydde 2000 kilometer med traséer.

OSLO (Nettavisen): Etter dyrekjøpte erfaringer med flom, snøkaos, tørke og storm leder Agder an i satsingen på bedre forsyningssikkerhet. Agder Energi Nett skal bruke 150 millioner kroner på rydding av linjetraséer de neste årene og 200-300 millioner kroner per år på nytt linjenett.

Les også: Ras stenger E16 mellom Voss og Bergen

- 2018 ga et veldig tydelig bilde av hva slags utfordringer selskapet står overfor når det gjelder forsyningssikkerhet, sier administrerende direktør Sven Are Folgerø i Agder Energi Nett til Nettavisen.

Les også: Flere farevarsler for store deler av Vestlandet

- Ikke råd til å tvile

Han leder et selskap som er nødt til å planlegge for mer ekstremvær:

- Vi har rett og slett ikke råd til å tvile i diskusjonen om klimaendringer. Vi må tro på det ekspertene sier og ta høyde for hyppigere ekstremvær. Selskapets styre og eiere har de neste årene satt av store midler for å heve forsyningssikkerheten, sier Folgerø.

Agder-fylkene og energiforsyningen ble satt på harde prøver i 2018 med kraftig snøfall i januar og ekstremværet «Knud» i september. I tillegg var det skogbranner og kraftig nedbør.

Agder Energi Nett øker nå investeringstakten kraftig og bruker store summer på linjerydding og investeringer i nytt linjenett.

- Mer uvær betyr at vi må rydde skogen og sikre kraftlinjene. Skogen har vokst ekstremt mye de siste ti årene, anslagsvis 25-40 prosent. Det er en betydelig utfordring, sier Folgerø.

Agder Energi Nett, med 203.000 strømkunder, har 5500 kilometer med linjenett som har høyeste prioritet. Dette er «hovedveinettet» for strømforsyningen i Agder.

Skal rydde trasé tilsvarende Kristiansand-Tromsø

I første omgang har Agder Energi som mål å rydde 2000 kilometer, en strekning tilsvarende kjøreveien fra Kristiansand til Tromsø.

- Vi har passert 1200-1300 kilometer så langt, sier Folgerø.

Seks firmaer er i sving med skogrydding for Ager Energi. Skogsmaskiner og helikoptersaging er noen av virkemidlene.

På tre år regner han med å bruke 150 millioner kroner på rydding av linjetraseer.

- Det er en betydelig opptrapping sammenlignet med tidligere år, kanskje en firedobling, sier han.

Gjør linjenettet smartere

Det andre virkemiddelet Agder Energi Nett vil bruke å trygge kraftforsyningen er å gjøre nettet smartere.

- Vi setter ut flere brytere og øker muligheten for å fjernstyre og raskere isolere de områdene med feil slik at andre områder ikke rammes unødvendig. Utfordringen er et mer komplekst system som krever at vi må bygge opp IKT-kompetanse i selskapet. Dette er en naturlig utvikling i vår bransje. Jeg opplever at Agder har vært langt framme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Det har vi vært nødt til, for det er mye vær her, selv om mange kan ha et annet inntrykk av Agder-fylkene, sier Folgerø om denne utviklingen.

- Hva med behovet for å bygge nye kraftlinjer til erstatning for gamle?

- Vi er godt i gang. Nettet vårt er gammelt, mye av det blei bygd i tiårene etter krigen, og nå må vi investere på nytt. Det stilles også nye krav til nettselskapene i takt med nye behov i samfunnet. Vi som selskap kan ikke møte disse utfordringene alene. Her må myndighetene bidra, sier han.

- Skal nye kraftlinjer graves ned eller bygges over bakken?

- Kabling er førstevalget ved nye prosjekter, men vi må se på topografi og ekstrakostnader. I Agder-fylkene møter du fort på hauger, bakker, knauser og grunt jordsmonn når du begynner å grave.

Flere konsesjoner for vindkraft

Nye behov for strøm som skal mates inn på nettet og god distribusjon videre er en annen oppgave som vil koste store summer. I Agder er det blant annet gitt flere konsesjoner for vindkraft. 23 prosent av arealet som er blinket ut for vindkraftutbygging i Norge ligger i Agder, så også her får Agder Energi store oppgaver.

- Er det forbrukerne som til slutt får regningen med økt nettleie?

- Nødvendigvis ikke. Vi har sett en nettleie som har vært stabil de siste ti årene. Vi får stadig flere kunder og dermed flere å dele kostnadene på.

Folgerø anslår at reinvesteringene i linjenettet vil koste Agder Energi 200-300 millioner kroner per år de neste ti årene.

Les også: Stavanger er best forberedt på ekstremvær

Les også

Kjell Ingolf Ropstad: - Det viktigste jeg har lært av pappa

Kommentarer til denne saken